Příklady aplikac - Balení/Plnění

Potravinářský, farmaceutický, lékařský průmysl

Detekce barev

Ověření správného odstínu barvy

Rozlišení podobných barev

BARVA + INTENZITA

BARVA

Pomocí funkce automatického ladění snímač LR-W určí vhodnou detekční metodu pro danou aplikaci na základě barvy, světlosti povrchu a povrchové úpravy. To sensoru pomáhá zajistit stabilní detekci bez ohledu na výrobní odchylky snímaného předmětu.