Příklady aplikací - Obaly/Balení

Potravinářský, Farmaceutický a Lékařský průmysl

Zlepšení stávajících řešení

Kontrola počtu produktů

Kontrola počtu produktů dříve vyžadovala manuální úpravu nastavení senzorů při změně výšky produktů.

Instalací senrozu LR-Z shora a použitím externího kalibračního vstupu dochází k výrazné časové úspoře a je vždy zajištěna přesná detekce, dojde-li ke změně výšky prodkuktů.