Kontrola dokončených masek

Pro řádnou kontrolu masek je třeba brát v úvahu omezení výrobního zařízení.
Aby bylo možné inspekci považovat za proveditelné řešení, musí být dokončena rychle a ve více oblastech najednou.

Kontrola rozměrů, Přítomnost a pozice kovového nosního pásku, Upevnění a přítomnost ušních smyček, Kontrola svaření, Inspekce kontaminace cizími objekty