Konfokální mikroskop s 3D laserovým skenováním

Řada VK-X

Výroba tohoto modelu byla ukončena.
Naše společnost během přepravy zboží zajištuje certifikační standard.

Doporučené alternativní produkty: Mikroskop s 3D laserovým skenováním - Řada VK-X3000

Motorizovaný stolek XY VK-S105

VK-S105 - Motorizovaný stolek XY

*Vezměte prosím na vědomí, že příslušenství zobrazené na obrázku je pouze ilustrativní a nemusí být součástí produktu.

  • CE Marking
  • CSA

Specifikace

Model

VK-S105

Směr pohybu

Osy X a Y

Zdvih

50x50 mm

Velikost stolu

100 x 100 mm

Způsob navádění

Příčné válečkové vedení

Způsob plnění

Přesný tyčový šroub, vedení: 1 mm

Moment setrvačnosti vztažený k osám

Osa X: 9,29 x 10–7 kg m2, osa Y: 9,62 x 10–7 kg m2

Motor

0,35 A na fázi, 5fázový krokový motor, 5vodičové zapojení do pětiúhelníku, přidržovací moment: 0,017 Nm, setrvačnost rotoru 4,2 g·cm2

Rozlišení

1 µm

Přesnost polohování

10 µm

Přesnost opakovaného polohování

±1 µm

Odskok

1 µm

Ztracený pohyb

3 µm

Intuice (svisle/vodorovně)

5 µm

Rovnoběžnost A

X: 10 µm, Y: 10 µm

Čtvercovost v rovině XY

10 µm

Nejvyšší zátěž

3 kg

Hlavní materiál/obrys

Hliníková slitina, černá alumitová úprava

Hmotnost

2,5 kg

Datový list (PDF) Další modely