Poslední vyhledávání
  Řada ( výsledků)
   Modely ( výsledků)
    Klíčová slova
     1. Domů
     2. Produkty
     3. Měřicí senzory
     4. Laserové měření vzdálenosti
     5. Laserový konfokální měřicí systém s povrchovým skenováním
     6. Modely
     7. Hlava senzoru, nepodléhá exportní kontrole, s funkcí kamery

     Laserový konfokální měřicí systém s povrchovým skenovánímŘada LT-9000

     Hlava senzoru, nepodléhá exportní kontrole, s funkcí kamery

     LT-9031M

     SPECIFIKACE

     Vybrat jazyk

     Model

     LT-9031M

     Typ

     Velký rozsah

     Rozsah měření

     ±1,0 mm

     Referenční vzdálenost

     30 mm

     Světelný zdroj

     Typ

     Červený polovodičový laser

     Vlnová délka

     655 nm

     Výkon

     170 µW (IEC 60825-1) / 3,0 µW (FDA (CDRH) Part 1040.10)

     Třída laseru

     Laserový produkt třídy IIa (FDA (CDRH) část 1040.10)
     Laserový produkt třídy 1 (IEC 60825-1)

     Průměr paprsku

     Cca ø 7 µm

     Interval/šířka skenování

     0 až 560 µm (6 kroků) / 1 až 8 µm (4 kroky)

     Rozlišení

     0,3 µm*1

     Linearita

     ±0,3 % z pl. rozs.*1

     Vzorkovací frekvence

     640 µs až 187 ms (14 stupňů)*2

     Displej

     Minimální zobrazitelná jednotka

     0,1 µm*3

     Rozsah zobrazení

     ±9999,99 µm

     Funkce mikroskopu

     K dispozici

     Cyklus zobrazení

     10krát/s*4

     Svorkovnice

     Analogový výstup

     ±10 V x 2 výstupy, výstupní impedance: 100 Ω

     Vstup časování

     Beznapěťový vstup

     Vstup reset

     Vstup automatického nulování

     Vyhrazený napájecí zdroj monitoru

     24 V DC*5

     Řízení I/O

     Režim posuzování

     3krokový limitní výstup

     Pro OUT1 a OUT2 a výstup NPN otevřeného kolektor*6

     Binární režim

     Binární výstup

     Výstup naměřených dat (21 bitů), přepínání OUT1/OUT2/PROFILE
     Výstup otevřeného kolektoru NPN*6

     Výstup vzorkovacího signálu

     Výstup otevřeného kolektoru NPN*6

     Vybrané binární výstupy

     Výběr binárních vstupů

     Beznapěťový vstup*7

     Výstup stability

     Výstup otevřeného kolektoru NPN

     Vstup vzdáleného ovládání laseru

     Beznapěťový vstup

     Vstup přepnutí programu

     Beznapěťový vstup x 3 vstupy

     Rozhraní RS-232C

     Výstup naměřených dat a řízení vstupů/výstupů (možnost volby přenosové rychlosti až do výše 115 200 b/s)

     Video výstup

     V souladu s NTSC (konektor PIN)

     Funkce mikroskopu

     Funkce přítomnosti/nepřítomnosti

     Kompatibilní

     Zorné pole

     2,5 mm x 2,0 mm

     Typ

     K dispozici

     Světelný zdroj osvětlení

     Infračervené světlo LED
     (vlnová délka: 870 nm

     Hlavní funkce

     Režim vychýlení

     Měření vzdálenosti,
     měření tloušťky transparentních objektů,
     volba povrchu, začernění, maska, zobrazení
     grafu trendu,
     a změna šířky/intervalu skenování*8

     Režim profilu

     *9

     Společné

     Kumulace intenzity světla, mikroskop (pouze LT-9501H, LT-9501HSO (5654)),
     posuzování tolerance, registrace 8 programů, kalibrace, průměrování, režimy podržení,
     automatické hodnocení a volba jazyka rozhraní.

     Teplotní charakteristika (20 až 30 °C)

     ±0,25 % z pl. rozs.

     Jmenovité hodnoty

     Napájecí napětí

     100 až 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz

     Spotřeba energie

     110 VA nebo méně

     Odolnost vůči prostředí

     Stupeň znečištění

     2

     Kategorie přepětí

     II

     Okolní světlo

     Žárovka/zářivka: max. 10 000 lx

     Okolní teplota

     0 až +35 °C

     Relativní vlhkost

     35 až 85 % RV (bez kondenzace)

     Hmotnost

     Cca 500 g

     *1 Hodnota v případě, kdy je měřeným cílem objekt se zrcadlovým povrchem měřený v režimu vychýlení, s šířkou/intervalem skenování 120 µm/2 µm a 8násobným zprůměrováním.
     *2 Cyklus vzorkování se liší v závislosti na výrobní odchylce jednotlivých měřicích jednotek. Hodnota v případě, kdy je režim FINE (jemný režim) nastaven na OFF (vypnuto).
     *3 Zobrazení se mění vždy po ±0,3 µm.
     *4 Liší se v závislosti na nastavení
     *5 Vyhrazený napájecí zdroj pro monitor podle specifikací společnosti KEYENCE.
     *6 Zvolte režim Omezení nebo Binární režim.
     *7 Zvolte buď limitní režim nebo binární režim.
     *8 Vyberte režim Vzdálenost nebo Profil. (U modelu LT-9501HSO (5654) a LT-9001HSO (5655) je k dispozici pouze režim vzdálenosti.)
     Jmenovité hodnoty výstupu otevřeného kolektoru NPN jsou max. 30 mA (30 V nebo méně) a zbytkové napětí je 0,5 V.
     Jmenovité hodnoty beznapěťového vstupu jsou 1 V nebo méně pro spínací napětí a 0,6 mA nebo méně pro vypínací proud.
     *9 Vyberte režim vzdálenosti nebo režim profilu. (U modelu LT-9501HSO (5654) a LT-9001HSO (5655) je k dispozici pouze režim vzdálenosti.)
     Jmenovité hodnoty výstupu otevřeného kolektoru NPN jsou max. 30 mA (30 V nebo méně) a zbytkové napětí je 0,5 V.
     Jmenovité hodnoty beznapěťového vstupu jsou 1 V nebo méně pro spínací napětí a 0,6 mA nebo méně pro vypínací proud.

     • NOVINKA VŠEOBECNÝ KATALOG Zažádat o katalog!
     • Výstavy/veletrhy
     • Technické e-News Přihlásit se k odběru

     Zpět nahoru

     KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA Sídlo společnosti:
     Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgie
     Tel (Česká republika): +420 220 184 700
     Tel (Slovensko): +421 (0) 2 5939 6461
     E-mail: info@keyence.eu
     Nabídka zaměstnání: Kariérní portál KEYENCE

     Měřicí senzory