Laserový konfokální měřicí systém s povrchovým skenováním

Řada LT-9000

Katalogy Zobrazit katalog

Specifikace Laserový konfokální měřicí systém s povrchovým skenováním Řada LT-9000

Model

LT-9501H

LT-9501HSO(5654)

LT-9001HSO(5655)

obrázek

Kompatibilita měřicí jednotky

Měřicí jednotky jsou vzájemně zaměnitelné bez nutnosti továrního překalibrování.

Displej

Minimální zobrazitelná jednotka

0,1 µm*1, 1 µm2, 0,01 °

0,1 µm*1

Rozsah zobrazení

±9 999,99 µm, ±999 999 µm2, 9 999,99 °

±9999,99 µm

Funkce mikroskopu

K dispozici

Cyklus zobrazení

10krát/s*2

Svorkovnice

Analogový výstup

±10 V x 2 výstupy, výstupní impedance: 100 Ω

Vstup časování

Beznapěťový vstup

Vstup reset

Vstup automatického nulování

Vyhrazený napájecí zdroj monitoru

24 V DC*3

Řízení I/O

Režim posuzování

3krokový limitní výstup

Pro OUT1 a OUT2 a výstup NPN otevřeného kolektor*4

Binární režim

Binární výstup

Výstup naměřených dat (21 bitů), přepínání OUT1/OUT2/PROFILE
Výstup otevřeného kolektoru NPN*4

Výstup vzorkovacího signálu

Výstup otevřeného kolektoru NPN*4

Vybrané binární výstupy

Výběr binárních vstupů

Beznapěťový vstup*5

Výstup stability

Výstup otevřeného kolektoru NPN

Vstup vzdáleného ovládání laseru

Beznapěťový vstup

Vstup přepnutí programu

Beznapěťový vstup x 3 vstupy

Rozhraní RS-232C

Výstup naměřených dat a řízení vstupů/výstupů (možnost volby přenosové rychlosti až do výše 115 200 b/s)

Video výstup

V souladu s NTSC (konektor PIN)

Hlavní funkce

Režim vychýlení

Měření vzdálenosti, měření tloušťky transparentních objektů, měření úhlu, měření relativního úhlu, volba povrchu, začernění, maska, zobrazení grafu trendu a změna šířky/intervalu skenování*6

Měření vzdálenosti,
měření tloušťky transparentních objektů,
volba povrchu, začernění, maska, zobrazení
grafu trendu,
a změna šířky/intervalu skenování*8

Režim profilu

Volba oblasti (průměr, maximum,
minimum, maximum až minimum, oblast),
výpočet oblasti, změna šířky/intervalu,
skenování, ztmavení, vyhlazení, zprůměrování,
a výstup profilových dat*7

*7

Společné

Kumulace intenzity světla, mikroskop (pouze LT-9501H, LT-9501HSO (5654)),
posuzování tolerance, registrace 8 programů, kalibrace, průměrování, režimy podržení,
automatické hodnocení a volba jazyka rozhraní.

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

100 až 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz

Spotřeba energie

110 VA nebo méně

Odolnost vůči prostředí

Stupeň znečištění

2

Kategorie přepětí

II

Okolní teplota

0 až +35 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Hmotnost

Cca 2,4 kg

*1 Zobrazení se mění vždy po ±0,3 µm.
*2 Liší se v závislosti na nastavení
*3 Vyhrazený napájecí zdroj pro monitor podle specifikací společnosti KEYENCE.
*4 Zvolte režim Omezení nebo Binární režim.
*5 Zvolte buď limitní režim nebo binární režim.
*6 Vyberte režim Vzdálenost nebo Profil. (U modelu LT-9501HSO (5654) a LT-9001HSO (5655) je k dispozici pouze režim vzdálenosti.) Jmenovité hodnoty výstupu otevřeného kolektoru NPN jsou max. 30 mA (30 V nebo méně) a zbytkové napětí je 0,5 V. Jmenovité hodnoty beznapěťového vstupu jsou 1 V nebo méně pro spínací napětí a 0,6 mA nebo méně pro vypínací proud.
*7 Vyberte režim vzdálenosti nebo režim profilu. (U modelu LT-9501HSO (5654) a LT-9001HSO (5655) je k dispozici pouze režim vzdálenosti.)
Jmenovité hodnoty výstupu otevřeného kolektoru NPN jsou max. 30 mA (30 V nebo méně) a zbytkové napětí je 0,5 V.
Jmenovité hodnoty beznapěťového vstupu jsou 1 V nebo méně pro spínací napětí a 0,6 mA nebo méně pro vypínací proud.
*8 Vyberte režim Vzdálenost nebo Profil. (U modelu LT-9501HSO (5654) a LT-9001HSO (5655) je k dispozici pouze režim vzdálenosti.)
Jmenovité hodnoty výstupu otevřeného kolektoru NPN jsou max. 30 mA (30 V nebo méně) a zbytkové napětí je 0,5 V.
Jmenovité hodnoty beznapěťového vstupu jsou 1 V nebo méně pro spínací napětí a 0,6 mA nebo méně pro vypínací proud.

Zpět nahoru

Model

LT-9011M

LT-9031M

LT-9031

obrázek

Typ

Vysoká přesnost

Velký rozsah

Rozsah měření

±0,3 mm

±1,0 mm

Referenční vzdálenost

6 mm

30 mm

Světelný zdroj

Typ

Červený polovodičový laser

Vlnová délka

655 nm

Výkon

170 µW (IEC 60825-1) / 3,0 µW (FDA (CDRH) Part 1040.10)

Třída laseru

Laserový produkt třídy IIa (FDA (CDRH) část 1040.10)
Laserový produkt třídy 1 (IEC 60825-1)

Průměr paprsku

Cca ø 2 µm

Cca ø 7 µm

Interval/šířka skenování

0 až 1100 µm (6 kroků) / 1 až 10 µm (4 kroky)

0 až 560 µm (6 kroků) / 1 až 8 µm (4 kroky)

Rozlišení

0,3 µm*1

Linearita

±0,5 % z pl. rozs.*1

±0,3 % z pl. rozs.*1

Vzorkovací frekvence

640 µs až 356 ms (14 stupňů)*2

640 µs až 187 ms (14 stupňů)*2

Displej

Minimální zobrazitelná jednotka

0,1 µm*3, 1 µm2, 0,01 °

0,1 µm*3

Rozsah zobrazení

±9 999,99 µm, ±999 999 µm2, 9 999,99 °

±9999,99 µm

Funkce mikroskopu

K dispozici

Cyklus zobrazení

10krát/s*4

Svorkovnice

Analogový výstup

±10 V x 2 výstupy, výstupní impedance: 100 Ω

Vstup časování

Beznapěťový vstup

Vstup reset

Vstup automatického nulování

Vyhrazený napájecí zdroj monitoru

24 V DC*5

Řízení I/O

Režim posuzování

3krokový limitní výstup

Pro OUT1 a OUT2 a výstup NPN otevřeného kolektor*6

Binární režim

Binární výstup

Výstup naměřených dat (21 bitů), přepínání OUT1/OUT2/PROFILE
Výstup otevřeného kolektoru NPN*6

Výstup vzorkovacího signálu

Výstup otevřeného kolektoru NPN*6

Vybrané binární výstupy

Výběr binárních vstupů

Beznapěťový vstup*7

Výstup stability

Výstup otevřeného kolektoru NPN

Vstup vzdáleného ovládání laseru

Beznapěťový vstup

Vstup přepnutí programu

Beznapěťový vstup x 3 vstupy

Rozhraní RS-232C

Výstup naměřených dat a řízení vstupů/výstupů (možnost volby přenosové rychlosti až do výše 115 200 b/s)

Video výstup

V souladu s NTSC (konektor PIN)

Funkce mikroskopu

Funkce přítomnosti/nepřítomnosti

Kompatibilní

Nepoužito

Zorné pole

1,3 mm x 1,05 mm

2,5 mm x 2,0 mm

Typ

K dispozici

Není k dispozici

Světelný zdroj osvětlení

Infračervené světlo LED
(vlnová délka: 870 nm

Hlavní funkce

Režim vychýlení

Měření vzdálenosti, měření tloušťky transparentních objektů, měření úhlu, měření relativního úhlu, volba povrchu, začernění, maska, zobrazení grafu trendu a změna šířky/intervalu skenování*8

Měření vzdálenosti,
měření tloušťky transparentních objektů,
volba povrchu, začernění, maska, zobrazení
grafu trendu,
a změna šířky/intervalu skenování*10

Režim profilu

Volba oblasti (průměr, maximum,
minimum, maximum až minimum, oblast),
výpočet oblasti, změna šířky/intervalu,
skenování, ztmavení, vyhlazení, zprůměrování,
a výstup profilových dat*9

*9

Společné

Kumulace intenzity světla, mikroskop (pouze LT-9501H, LT-9501HSO (5654)),
posuzování tolerance, registrace 8 programů, kalibrace, průměrování, režimy podržení,
automatické hodnocení a volba jazyka rozhraní.

Teplotní charakteristika (20 až 30 °C)

±0,5 % z pl. rozs.

±0,25 % z pl. rozs.

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

100 až 240 V AC ±10 %, 50/60 Hz

Spotřeba energie

110 VA nebo méně

Odolnost vůči prostředí

Stupeň znečištění

2

Kategorie přepětí

II

Okolní světlo

Žárovka/zářivka: max. 10 000 lx

Okolní teplota

0 až +35 °C

Relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Hmotnost

Cca 400 g

Cca 500 g

*1 Hodnota v případě, kdy je měřeným cílem objekt se zrcadlovým povrchem měřený v režimu vychýlení, s šířkou/intervalem skenování 120 µm/2 µm a 8násobným zprůměrováním.
*2 Cyklus vzorkování se liší v závislosti na výrobní odchylce jednotlivých měřicích jednotek. Hodnota v případě, kdy je režim FINE (jemný režim) nastaven na OFF (vypnuto).
*3 Zobrazení se mění vždy po ±0,3 µm.
*4 Liší se v závislosti na nastavení
*5 Vyhrazený napájecí zdroj pro monitor podle specifikací společnosti KEYENCE.
*6 Zvolte režim Omezení nebo Binární režim.
*7 Zvolte buď limitní režim nebo binární režim.
*8 Vyberte režim Vzdálenost nebo Profil. (U modelu LT-9501HSO (5654) a LT-9001HSO (5655) je k dispozici pouze režim vzdálenosti.) Jmenovité hodnoty výstupu otevřeného kolektoru NPN jsou max. 30 mA (30 V nebo méně) a zbytkové napětí je 0,5 V. Jmenovité hodnoty beznapěťového vstupu jsou 1 V nebo méně pro spínací napětí a 0,6 mA nebo méně pro vypínací proud.
*9 Vyberte režim vzdálenosti nebo režim profilu. (U modelu LT-9501HSO (5654) a LT-9001HSO (5655) je k dispozici pouze režim vzdálenosti.)
Jmenovité hodnoty výstupu otevřeného kolektoru NPN jsou max. 30 mA (30 V nebo méně) a zbytkové napětí je 0,5 V.
Jmenovité hodnoty beznapěťového vstupu jsou 1 V nebo méně pro spínací napětí a 0,6 mA nebo méně pro vypínací proud.
*10 Vyberte režim Vzdálenost nebo Profil. (U modelu LT-9501HSO (5654) a LT-9001HSO (5655) je k dispozici pouze režim vzdálenosti.)
Jmenovité hodnoty výstupu otevřeného kolektoru NPN jsou max. 30 mA (30 V nebo méně) a zbytkové napětí je 0,5 V.
Jmenovité hodnoty beznapěťového vstupu jsou 1 V nebo méně pro spínací napětí a 0,6 mA nebo méně pro vypínací proud.

Zpět nahoru

Model

LT-C2*1

LT-C10*1

obrázek

Délka kabelu

2 m

10 m

Hmotnost

Cca 200 g

Cca 700 g

*1 Je možné připojit až 3 kabely v celkové maximální délce 20 m.

Zpět nahoru