Telecentrický měřicí systém Řada TM-X5000

Analýza na základě siluet pro zaručenou přesnost Telecentrický měřicí systém
Řada TM-X5000

NOVINKA

K dispozici je nyní model se zorným polem velkým ø120 mm

Konvenční model: ø 65 mm / Maximální zorné pole nového modelu: ø120 mm

Jednoduché řešení pro široké spektrum odvětví a použití

Geometrické kótování a tolerance

Rozměry montážního rámečku

Vnější průměr/profil

Průměr/výška čočky

Detekce abnormalit

Průměr hřídele a detekce cizorodých částic

Rozkmit a polohování

Rozkmit/poloha nástroje

Přesné i při špatně zarovnaných cílech

Dvojitý telecentrický optický systém s telecentrickými čočkami ve vysílači a přijímači zajišťuje ostré hrany bez ztráty přesnosti i u špatně zarovnaných cílů.
Tato technologie umožňuje stabilní měření ve velké hloubce ostrosti (+/- 20 mm) a poskytuje robustní řešení pro inline měření.

Konvenční optické systémy

Změny polohy cílového objektu jsou příčinou rozmazaného snímku.

TM-X5000

Hrany jsou ostré, i když se objekt posune.

Zaručená přesnost v celém zorném poli

Předkalibrovaný systém s nízkým zkreslením poskytuje spolehlivé výsledky

Objektivy s malým zkreslením pomáhají minimalizovat zkreslení snímaného obrazu i v blízkosti okrajů. Společnost KEYENCE také používá vlastní algoritmus, který dokáže provádět měření bez nutnosti starat se o polohu cílových objektů. Tím odpadá nutnost použití konvenčního osvětlení, pevného umístění cílového objektu a kalibrace.

Konvenční objektiv

V blízkosti okrajů dochází ke zkreslení

Objektiv TM-X5000

Minimální zkreslení v celém zorném poli

Jednoduchá konfigurace, pokročilé možnosti

Snadno použitelné měřicí nástroje usnadňují nastavení

Využijte více než 100 měřicích nástrojů, které lze vzájemně vhodně kombinovat. Využívejte širokou škálu in-line kontrol nad rámec jednoduchých měření rozměrů, včetně tolerance tvaru a polohy, porovnávání předloh pro identifikaci produktů a měření vzdálenosti vad pro vizuální kontroly.

  • Základní nástroje

  • Nástroje pro jednotlivé prvky

  • Pomocné nástroje

  • Aplikační nástroje

    Geometrické nástroje