Pozorujte a okamžitě identifikujte materiály NOVINKA Hlava pro laserovou analýzu materiálůŘada EA-300

Umístění a měření bez nutnosti předzpracování

Okamžitá analýza prvků

Nanosekundový laser / Plazmové emise

AI-Suggest

Detekované prvky jsou analyzovány. Nejpravděpodob-nější látka je rychle navržena.

Další informace naleznete v katalogu