Díky trojímu přístupu ke skenování dokáže změřit cokoli

K dispozici jsou tři různé metody skenování: laserové konfokální, s proměnlivým ohniskem a pomocí interferometrie bílého světla. Volba nejlepší metody pro materiál a tvar objektu a rozsah měření zajišťuje vysokou přesnost měření.

Interferometrie bílého světla
Laserové konfokální
Proměnlivé ohnisko

Maximální rozlišení 0,01 nm

Odchylky tvaru můžete přesně měřit v řádu nanometrů.
Navíc lze rychle, s vysokou přesností a na velkých oblastech měřit i obtížné materiály, například objekty s transparentními nebo zrcadlovými povrchy.

Je možné měřit velké oblasti a nerovnoměrné povrchy s obrovskými výškovými rozdíly

Okamžitě můžete skenovat oblasti o velikosti až 50 × 50 mm, objekty o velikosti lidské dlaně nebo takové, které mají velké výškové rozdíly, a získat tak rychlou analýzu jak celkového tvaru, tak konkrétních oblastí.

Měří ploché a nerovnoměrné povrchy při velkém i malém zvětšení

Účinnost měření umožňuje pozorovat rozmanité objekty

Další informace naleznete v katalogu