Bezpečnostní světelná závora

Řada SL-C

Výroba tohoto modelu byla ukončena.

Doporučené alternativní produkty: Bezpečnostní světelná závora - Řada SL-V

Hlavní jednotka, univerzální typ, 112 optických os SL-C112F

SL-C112F - Hlavní jednotka, univerzální typ, 112 optických os

  • UL Listing(c/us)

Specifikace

Model

SL-C112F

Úhel aktivní clony

Max. ±2,5° (při provozní vzdálenosti alespoň 3 m)

Doba odezvy

15 ms *1

Světelný zdroj

Infračervené světlo LED (850 nm)

Detekční schopnost

ø 14 mm (když není použita funkce zaslepení)

Provozní režim

Zapnuto, je-li světlo použito na všechny optické osy (a není-li použita funkce zaslepení)

Počet os paprsku

112

Zóna detekce

1110 mm

Oblast ochrany

1134 mm

Detekční vzdálenost

0,1 až 7 m

Provozní vzdálenost / šířka paprsku

Interval os paprsků

20 mm

Průměr čočky

ø 4 mm

OSSD výstup

Typ výstupu

Po 2 výstupech pro PNP a NPN, lze přepnout pomocí připojovacího kabelu

Maximální proudová zatížitelnost

300 mA *2

Napětí ve vypnutém stavu

2,5 V (při délce kabelu 7 m)

Zbytkový proud

Maximálně 100 µA*3

Maximální kapacitní zátěž

2,2 µF (při zátěžovém odporu 100 Ω)

Odpor vedení na straně zatížení

Max. 2,5 Ω*4

Schválené standardy

EMC

EMS

IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1

EMI

EN55011 třída A, FCC část 15 třída A

Bezpečnost

IEC61496-1, EN61496-1, UL61496-1 (typ 4 ESPE), IEC61496-2, EN61496-2, UL61496-2 (typ 4 AOPD), UL508

Spotřeba proudu

Vysílač

133 mA

Přijímač

107 mA

Jmenovité hodnoty

Napájecí napětí

24 V DC ± 10 %, zvlnění (P-P) 10 % nebo méně

Odolnost vůči prostředí

Stupeň krytí

IP65 (IEC60529)

Okolní světlo

Žárovka: 5000 lx nebo méně, sluneční světlo: 20 000 lx nebo méně

Provozní okolní teplota

–10 až +55 °C (bez namrzání)

Teplota skladování

–10 až +60 °C (bez kondenzace)

Provozní relativní vlhkost

35 až 85 % RV (bez kondenzace)

Relativní vlhkost pro skladování

35 až 95 % RV (bez kondenzace)

Odolnost vůči vibracím

10 až 55 Hz, dvojitá amplituda 0,7 mm, 20 přeběhů ve směru každé z os X, Y a Z

Odolnost proti nárazu

100 m/s2 (Cca 10 G), pulz 16 ms, 1000krát v každém ze směrů X, Y a Z

Materiál

Kryt hlavní jednotky

Hliník

Horní kryt/dolní kryt

Litý zinek

Přední kryt

Polykarbonát

Hmotnost

Vysílač

Cca 800 g

Přijímač

Cca 880 g

*1 Doba návratu z vypnutého na zapnutý stav je 125 ms.
*2 Upozorňujeme na snížení jmenovitých hodnot při použití výstupu PNP, zobrazené v grafu vpravo.
*3 Včetně situací, kdy je jednotka řady SL-C vypnutá a napájecí vedení odpojené.
*4 Aby zařízení řady SL-C fungovalo správně, musí být odpor vedení mezi výstupem OSSD a připojeným zařízením (po odečtení odporu volitelného vyhrazeného kabelu) 2,5 Ω nebo nižší. Při použití výstupu NPN

Další modely