Česko

Nepřekonatelná všestrannost

Jestliže se procesu účastní pracovník

Pokud musí být senzory osazeny v blízkosti obrobku, hrozí náraz do senzoru a jeho vychýlení. Aby k těmto kolizím nedocházelo, je běžné, že operátor pracuje pomaleji a s větší opatrností, což značně snižuje efektivitu. Řada LR-T tyto problémy eliminuje a maximalizuje produktivitu práce, protože umožňuje stabilní detekci z místa, kde senzor za žádných okolností nepřekáží.

Jestliže se procesu účastní pracovník

Jestliže je do procesu zapojen robot

Senzor by obecně řečeno neměl být instalován v blízkosti dráhy pohyblivého robotického ramene; pokud má ale senzor krátký dosah detekce, musí být umístěn blíže k dráze ramene, kde hrozí jeho poškození nárazem. Senzory řady LR-T umožňují stabilní detekci na větší vzdálenost, což zabraňuje poškození senzoru i vlastního stroje.

Jestliže je do procesu zapojen robot

Univerzální použití díky nastavitelnému zaostření paprsku

Díky nastavitelnému zaostření může uživatel použít buď úzký bodový paprsek nebo naopak paprsek rozšířit a zabrat tak větší vzorek. Díky tomu lze spolehlivě detekovat libovolný cíl i tehdy, jestliže má nepravidelný tvar.

Nastavitelný mechanizmus ostření paprsku

Průměr paprsku lze nastavit jednoduše otočením voliče pomocí běžného šroubováku.

Průměr paprsku lze nastavit jednoduše otočením voliče pomocí běžného šroubováku.

Zpět nahoru

KEYENCE INTERNATIONAL (BELGIUM) NV/SA Sídlo společnosti:
Bedrijvenlaan 5, 2800 Mechelen, Belgie
Tel (Česká republika): +420 220 184 700
Tel (Slovensko): +421 (0) 2 5939 6461
E-mail: info@keyence.eu
Nabídka zaměstnání: Kariérní portál KEYENCE