Typy měřících systémů

Tato stránka vysvětluje principy a vlastnosti různých měřících systémů, pomocí kterých lze provádět velmi přesná měření: 1D a 2D laserové senzory a 3D interferenční měřící senzory, které využívají vícebarevnou konfokální metodu, metodu triangulace a konfokální metodu, optické mikrometry s průchozím paprskem, které využívají různé metody skenování, měřiče tloušťky tenkých vrstev, senzory využívající indukce, ultrazvukové senzory a kontaktní senzory.

REJSTŘÍK