Typy měřících systémů

2D laserové senzory

2D triangulační metoda

Laserový paprsek, který byl rozšířen do čáry, se rozptylem odrazí od povrchu objektu. Tento odražený profil se sestaví na snímači HSE3-CMOS a detekcí změn polohy a tvaru odrazu lze měřit polohu různých bodů na povrchu objektu.

A
Cylindrické čočky
B
Polovodičový laser
C
Procesor GP64
D
2D Ernostar optický systém
E
HSE3-CMOS
VLAJKOVÝ VÝROBEK

REJSTŘÍK