Základní konstrukce a princip mikroskopů

Obecný biologický mikroskop sestává zejména z čočky objektivu, čočky okuláru, tubusu objektivu, stolku a reflektoru. Objekt umístěný na stolku se zvětší přes čočku objektivu. Když je cíl zaostřen, je možné pozorovat zvětšený obraz přes čočku okuláru. Na druhou stranu digitální mikroskop používá kameru a zvětšovací optiku k přenosu živého náhledu na monitor.

Také dalekohledy mají podobnou strukturu; používají se však pro pozorování vzdálených objektů. Dalekohled přijímá světlo z hvězdy nebo jiného vzdáleného objektu pomocí čočky objektivu a upravuje lomené světlo do ohniska přes čočku okuláru. Na druhou stranu mikroskop je navržen tak, aby vyzařoval světlo na objekty nebo skrze ně a zvětšoval procházející nebo odražené světlo pomocí čočky objektivu a okuláru.

Princip mikroskopu
Obrázek: Princip, který umožňuje pozorování se zvětšením pomocí biologického mikroskopu

Schopnosti mikroskopu

Biologické mikroskopy mají více čoček objektivu s různým zvětšením, aby zobrazovaly vzorky s přesností. Zvětšení u mikroskopu je součinem zvětšení čočky objektivu a okuláru.

Výkon mikroskopu však není určen pouze zvětšením; dalším důležitým faktorem je rozlišení. Rozlišení je schopnost identifikovat dva světelné body odděleně a je vyjádřeno jako nejkratší vzdálenost mezi dvěma body, které lze ještě rozlišit jako odlišné jednotky. Zatímco k zobrazení malých objektů je potřeba velké zvětšení, rozlišení určí, jak jasně je lze pozorovat. U optického mikroskopu je nejvyšší rozlišení teoreticky omezeno na přibližně 100 až 200 nm v důsledku vlivu vlnové délky viditelného světla (400 až 800 nm). Pokud potřebujete vyšší rozlišení, zvažte použití elektronového mikroskopu.

Numerická apertura (NA) je důležitým faktorem při zvažování výkonu čočky objektivu. Se zvyšující se NA se zlepšuje rozlišení a světelnost objektivu. Při výběru mikroskopu musí uživatel zkontrolovat NA objektivu, zvětšení a rozlišení na základě vzorků určených k zobrazování.

Aberace, zkreslení nebo rozostření obrazu způsobené nedokonalostmi tvaru objektivu, je dalším faktorem, který ovlivňuje výkon objektivu. Čím důkladněji je aberace korigována, tím vyšší je výkon objektivu.

REJSTŘÍK