Fluorescenční konfokální mikroskopy

Tyto mikroskopy jsou obvykle založeny na laseru a jsou navrženy tak, aby poskytovaly snímky s vysokým rozlišením bez interference z neostrých částí vzorku. Ve srovnání s konvenčními epifluorescenčními mikroskopy dokážou také vidět hlouběji do vzorku.

REJSTŘÍK