Aktivní přijímač

Optická vlákna s vestavěnými indikátory

Pro zjištění stavu detekce konkrétního senzoru již není nutné hledat příslušný zesilovač uvnitř ovládací skříňky.
Tyto inovativní hlavy s optickými vlákny se při zapnutém výstupu rozsvítí zeleně, aby bylo možné okamžitě rozpoznat stav senzoru.

Pomocná funkce zarovnání

Zarovnání pomocí asistence s optickou osou nikdy nebylo snazší. Po zarovnání obou hlav se optické vlákno rozsvítí, což eliminuje nejistotu a čas vynaložený zarovnáváním.

Po zarovnání optických os se rozsvítí zelená kontrolka.

Snadná identifikace hlav

Rychle poznáte, které optické vlákno se programuje, protože indikátor na optickém vláknu zabliká. Předejdete tak jakýmkoli nejasnostem při nastavování.

Úspora prostoru

Šetří prostor a má vysoký výkon

Úspora prostoru

Senzor a pouzdro tvoří rovný povrch, takže v něm nejsou žádné otvory, kterými by mohl pronikat prach a jiná cizí tělesa.

Šestihranný typ i typ s plochým držákem používají vlákna jádra s poloměrem ohybu 2 mm.
Konce těchto vláken jsou ohnuté jako u periskopu. Pro ohýbání světla o 90° lze také použít metodu odříznutí špičky vlákna pod úhlem 45°.
Ve srovnání s touto metodou má periskopový typ menší zeslabení světla a vyšší výkon.

Vnitřní konstrukce

Odříznutí pod úhlem 45°
Zeslabení světla v důsledku ohybu je velké.

Periskopový typ
Zeslabení světla v důsledku ohybu je malé.

Šestihranný typ

 • IP67

FU-77TZ

FU-77TG
Používá odolný nerezový plášť

Zmenšuje prostor pro vedení kabelů

Tento senzor ve tvaru šestihranu lze použít následujícím způsobem a přehledně tak vést kabel.
Navíc se tím předchází problémům, jako je zachycení předmětů o kabel.

 • Snižuje riziko zlomení kabelu

Konvenční model
Existuje riziko zlomení kabelu v důsledku zachycení předmětů o kabel.

Šestihranný typ
Kabel je vedený přehledně. Tím se snižuje riziko jeho zlomení.

Typ s plochým držákem

 • IP67

FU-52TZ / FU-44TZ

Obrázek vedení kabelu v pouzdře senzoru

Lze instalovat do míst s omezeným prostorem

Tento senzor lze připevnit přímo na zařízení, což zmenšuje prostor, kde by bylo nutné instalovat držáky.

Snadné vedení kabelů (FU-51TZ/52TZ)

Směr kabelu se přizpůsobuje uvnitř pouzdra, takže kabel je veden vždy přehledně.

Typ s integrovaným držákem

 • IP67*

* S výjimkou FU-L50Z.

FU-L51Z

Tento senzor ještě více zmenšuje nároky na místo pro instalaci.

Jednoduchá instalace

Integrace držáku a senzoru eliminuje nutnost náročné montáže.

Tradičně se používalo velké množství komponent, což představovalo problém.

Snižuje náročnost instalace
Senzor je integrován do držáku, což tento problém eliminuje.

Vysoký výkon [model s průchozím paprskem]

Při použití na stejnou vzdálenost bude optické vlákno modelu s průchozím paprskem, které má větší detekční vzdálenost, schopno dosáhnout větší intenzity přijímaného světla, což zajistí vyšší stupeň stability detekce.
Navíc mají tato optická vlákna vyšší výkon průchozího paprsku, takže se hodí i do náročných prostředí.

Čočka koncentrovaného paprsku

 • F-4
 • F-5
 • 3600 mm: detekční vzdálenost v režimu FINE (výchozí nastavení)

F-4 / F-5
Čočka s úhlem emise světla přibližně 8°

Speciální povrchová úprava

Nejenže je úhel emise světla nižší, na vnitřním povrchu čočky je navíc aplikována speciální povrchová úprava, která snižuje útlum odrazivého světla způsobený vnitřním povrchem čočky.*
To umožňuje těmto optickým vláknům efektivně promítat světlo, což jim zajišťuje vysoký výkon.

* Úhel emise světla indikuje úhel, pod kterým se světlo šíří při vyzařování ze senzoru.

Čtvercový typ s vestavěnou čočkou

 • FU-50
 • 3600 mm: detekční vzdálenost v režimu FINE (výchozí nastavení)

FU-50
Vestavěná mikro čočka s úhlem emise světla přibližně 6°

Miniaturizace

Miniaturizace optického vlákna je možná díky čočce vestavěné v optickém vláknu.
Jsou tak eliminovány veškeré starosti s tím, že by se čočka mohla uvolnit vibracemi.

Jednoduchá instalace

Toto optické vlákno používá čtvercové pouzdro a lze ho jednoduše nainstalovat pomocí speciálního montážního držáku.

Typ integrovaného držáku s vestavěnou čočkou

 • FU-L50Z
 • 3100 mm: detekční vzdálenost v režimu FINE (výchozí nastavení)

FU-L50Z
Vestavěná čočka s úhlem emise světla přibližně 15°

Odolnost vůči vibracím

Vestavěná čočka eliminuje veškeré starosti s tím, že by se čočka mohla uvolnit vibracemi.
A protože je držák integrovaný, odpadají také starosti s uvolněním matic a podložek v důsledku vibrací.

Typ šestihranného M4 šroubu s vysokou ohebností a vestavěnou čočkou

 • FU-70TU
 • IP67
 • 3500 mm: detekční vzdálenost v režimu MEGA

FU-70TU
Vydrží 50 milionů ohnutí

Odolnost vůči pohybu – ToughFlex

Vestavěná kulová čočka umožňuje tomuto optickému vláknu s vysokou ohebností dosáhnout vysokého výkonu a provádět stabilní detekci i v náročných podmínkách.

Velká plocha

 • FU-E40
 • 3600 mm: detekční vzdálenost v režimu FINE (výchozí nastavení)

FU-E40
Rovnoměrné rozložení intenzity světla díky čočce zužující úhel emise světla

Optické vlákno odolné vůči působení nečistot

Toto optické vlákno je navrženo tak, aby mělo širokou detekční plochu 40 mm, proto na něj nemají takový vliv nečistoty ulpívající na částech povrchu čočky.

Teflonové pouzdro s vestavěnou čočkou

 • FU-96T
 • FU-98
 • IP67
 • 3600 mm: detekční vzdálenost v režimu FINE (výchozí nastavení)

FU-96T

FU-98

Kryt z fluorokarbonové pryskyřice

Jelikož je čočka vestavěná, tato optická vlákna dosahují vysokého výkonu.
Kryt z fluorokarbonové pryskyřice zajišťuje efektivní funkci těchto optických vláken v situacích, které vyžadují vysoký výkon v náročných prostředích.

Vysoký výkon [reflexní model]

Reflexní typy s vysokým výkonem

 • FU-40
 • FU-40G
 • FU-61

Dvě horní detekční vzdálenosti

Při použití na stejnou vzdálenost dosáhne jednotka s reflexním typem vlákna, která má delší detekční vzdálenost, větší intenzity přijímaného světla. To zvyšuje stabilitu detekce u černých obrobků, které mají nízkou odrazivost, a u lesklých kovových obrobků.

 • Č. 1

FU-40 / FU-40G
Detekční vzdálenost 2300 mm*

 • Č. 2

FU-61
Detekční vzdálenost 1300 mm*

* Při použití režimu MEGA řady FS-N10. Detekční vzdálenosti jsou hodnoty měřené pomocí kusu bílého papíru (standardní detekční cíl).

Používá odolný nerezový plášť, FU-40G

Vysoce výkonný reflexní typ neovlivněný prachem

Toto optické vlákno s vysokým výkonem nabízí detekční vzdálenost 2,3 m. Struktura dvojité čočky zajišťuje stabilní detekci i při přilnutí prachu k povrchu čočky.

Úzký paprsek zaostřený na obrobky

Úhel emise světla byl zúžen na přibližně 8°, čímž je eliminováno zbytečné rozptýlení světla.

Zaostřený paprsek s vestavěnou čočkou

 • FU-40
 • FU-40G

Umožňuje zaostření ohniska (bodu paprsku) na velkou vzdálenost

Tyto senzory jsou vybaveny čočkami s úhlem emise světla přibližně 8°.
Ve srovnání se standardním reflexním typem mají tyto senzory strukturu, která redukuje rozšiřování průměru bodu paprsku i při zvýšení detekční vzdálenosti.

 • Srovnání průměru bodu paprsku

Standardní odrazový typ: FU-6F
Průměr bodu paprsku = 1,155 × nastavovací vzdálenost + průměr vlákna jádra

FU-40 / FU-40G
Průměr bodu paprsku = 0,14 × nastavovací vzdálenost + 3,7

(Příklad) Při detekční vzdálenosti 100 mm

 • FU-6F

1,155 × 100 + 1 = přibližně ø 117 mm

 • FU-40

0,14 × 100 + 3,7 = přibližně ø 18 mm

Rozdíl je patrný na první pohled.

Využití rozdílů v úhlu vystavení světlu k dosažení velkých rozdílů v citlivosti

Pokud světlo dopadá na lesklý cílový objekt pod pravým úhlem, je přijato velké množství světla, protože zrcadlově odražené světlo se beze ztrát vrací do přijímače.
Naopak pokud světlo dopadá na objekt pod úhlem, většina světla není přijata, protože zrcadlově odražené světlo se odráží směrem od přijímače.
Využitím této vlastnosti je možné změnou úhlu instalace senzoru dosáhnout velkých rozdílů citlivosti mezi pozadím a obrobkem, které mají různý stupeň lesku.

 • Rozdíly mezi odrazivostí světla způsobené úhlem

FU-40 / FU-40G

Zrcadlově odražené světlo je účinně přijímáno.

Není přijímáno téměř žádné světlo.

Šestihranné s vysokým výkonem

 • FU-61
 • FU-61Z
 • IP67

Standardní reflexní typ: FU-6F

FU-61/61Z

1,5krát větší průměr vlákna jádra

Průměr vlákna jádra je 1,5krát větší než v případě konvenčního produktu.
Světlo tak může snadněji procházet vláknem, což umožňuje použití vysoce výkonných režimů.
Navíc je díky silnějšímu vláknu jádra kabel odolnější vůči tažení.

Možnost náročné instalace

Pouzdro používá materiál SUS303
Utahovací moment činí 3,0 Nm (přibližně 30 kgf•cm), což je přibližně 3násobek konvenční hodnoty. Tím se snižuje riziko poškození způsobené aplikováním nadměrného kroutícího momentu při instalaci senzoru.

Široký rozsah

Typy s širokým rozsahem jsou vhodné pro situace, ve kterých se poloha obrobku mění a pokud je detekována přítomnost obrobků s komplikovanými tvary.
Plošné typy a rozptylové typy mají odlišné výhody.

FU-A100/A40
100 mm /40 mm

 • IP67

FU-E40
40 mm

Plošné typy

 • FU-E11
 • FU-E40

Rovnoměrné rozložení intenzity světla

Vestavěná čočka umožňuje rovnoměrné rozložení intenzity světla. Typ s průchozím paprskem dokáže detekovat nepatrné změny intenzity světla lépe než rozptylový typ.

K dispozici je kovová štěrbina (FU-E40, dodává se samostatně)

Zúžením detekční šířky a tloušťky procházejícího světla je možné detekovat malé obrobky a zavést protiopatření proti obtékání světlem.
V porovnání s běžnými štěrbinovými značkami je tato štěrbina odolnější proti uvolnění, ale zároveň se snadněji připevňuje a odnímá.

Vztah mezi množstvím blokovaného světla a množstvím přijatého světla (typický příklad)

[Podmínky měření]
Zesilovač: FS-N11N (režim HSP, APC vypnuto)
Vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem: 100 mm
Obrobek: neprůhledný objekt

Rozptylové typy

 • FU-A100
 • FU-A40
 • FU-A05
 • FU-A10
 • FU-A05D
 • FU-A10D
 • IP67

Snadné zarovnání optické osy

Vlákna jádra byla uspořádána do řady tak, aby zajišťovala širokou optickou osu.
Tato široká optická osa usnadňuje zarovnání optických os, což zjednodušuje nastavení.

Vysoká odolnost vůči prostředí

Pouzdro je vyplněno pryskyřicí. Tím je zabráněno vnikání prachových částic a aerosol z vnější strany senzoru.

Stupeň krytí IP67

Charakteristika paralelního pohybu FU-A10 (typický příklad)

[Podmínky měření]
Zesilovač: FS-N11N (režim FINE mode, APC vypnuto)
Nakonfiguruje se nastavení maximální citlivosti a poté se provede měření polohy, ve které je možná detekce při zablokovaném/nezablokovaném světle.

Snadné zarovnání optické osy umožňuje instalaci senzorů s optimální citlivostí

Otvory pro šrouby byly nahrazeny drážkami, které usnadňují zarovnání optické osy.
Pomocí zesilovače je možné zjistit intenzitu přijímaného světla a zároveň vyhledat polohu, která poskytuje nejvyšší hodnotu.

FU-A05 (D) / A10 (D)
Kabel je možné z rozptylového typu vytáhnout téměř libovolným směrem.

Malý bod paprsku

Nastavitelný bod paprsku při pevné pracovní vzdálenosti (čočce) nastavované vložením optického vlákna do pouzdra čočky

FU-10: optické vlákno s vestavěnou čočkou

Upevnění čočky eliminuje starosti s jejím uvolněním vibracemi.

Tyto součásti se upevňují pomocí otvoru pro šroub čočky a šroubu senzoru. Tím se eliminují obavy ze ztráty čoček, které se nepozorovaně vibracemi uvolňují.

Vibrace vedoucí k uvolnění čočky.

Nastavitelný průměr bodu paprsku

Velikost bodu paprsku vysílače lze nastavit (v rozmezí ø 0,9 mm až 3,5 mm) podle velikosti obrobku, aniž by bylo nutné měnit pevnou polohu senzoru. Změna průměru bodu paprsku nevyžaduje žádné nástroje, stačí upravit množství vláken vložených do pouzdra.

Obrázek nastavitelného bodu paprsku

Průměr bodu paprsku je nastavitelný.

F-5HA: boční pohled, čočka nastavitelného průměru bodu paprsku

[Supported fibers] FU-35FZ R2 ToughFlex / FU-35FG R10 Stainless
                        steel / FU-35FA R25

Vložené množství vláken a průměr bodu paprsku

Upevnění čočky eliminuje starosti s jejím uvolněním vibracemi.

Čočka se upevňuje pomocí otvoru pro šroub (ø 3,2 mm).
Tím lze vyřešit obavy z uvolnění čočky vibracemi.

Nastavitelný průměr bodu paprsku

Množství vláken vložených do pouzdra umožňuje změnit průměr bodu paprsku v rozmezí od 0,5 mm do 3 mm.

Úspora prostoru

Tvar bočního profilu umožňuje instalaci senzoru i do míst s omezeným prostorem.

Zabírá přibližně 1/7 prostoru ve srovnání s konvenčními produkty

Výhoda

 • Nastavitelný průměr bodu paprsku umožňuje těmto senzorům pracovat s různými obrobky, což je efektivní u zařízení, která se používají k průchodu více druhů obrobků.
 • Chyby při montáži, ke kterým dochází při sestavování zařízení, lze také zvládnout pomocí úpravy bodu paprsku po připevnění senzoru.

Velmi malý bod paprsku

 • FU-20
 • Č. 1

FU-20

 • Ohnisková vzdálenost: 5 mm
  Průměr bodu paprsku: přibližně 0,1 mm

Dosažení bodu paprsku o průměru přibližně 0,1 mm díky prostorově úspornému pouzdru o průměru 3 mm

Velmi malé pouzdro čočky má průměr pouhé 3 mm. FU-20 lze namontovat blíže k cíli ve srovnání se zaostřovacím senzorem s optickým vláknem.

Snížení odrazů uvnitř čočky zvyšuje stabilitu detekce

Vnitřní povrchová úprava pouzdra čočky

Nanesením povrchové úpravy na vnitřní stranu pouzdra, která snižuje difúzní odrazy, byly sníženy vnitřní odrazy čočky.

Skleněná čočka

Skleněná čočka je odolná proti poškrábání a díky nereflektivní povrchové úpravě minimalizuje množství odražených světel v důsledku odrazu uvnitř samotné čočky.

Tyto faktory zprostředkovávají stabilizaci a zajišťují, že rozdíl intenzity přijatého světla se liší podle detekce přítomnosti mikroskopického obrobku (cíle).

Vysoká ohebnost

Optická vlákna s vysokou ohebností jsou odolní vůči opakovanému ohýbání, díky čemuž jsou vhodná pro instalace do pohyblivých součástí.
Řada FU-U je nejen vysoce ohebná, ale navíc má poloměr ohybu 2 mm, což usnadňuje vedení.
Kabel lze také libovolně řezat, což usnadňuje jeho používání
Toto vlákno doporučujeme pro použití s pohyblivými součástmi a na místech s omezeným prostorem.

Příklady použití

Odolnost vůči pohybu
Instalace na pohybujících se objektech, jako jsou robotická ramena

ToughFlex
Instalace do míst s omezeným prostorem pro různé tvary

Odolnost vůči pohybu; vydrží 50 milionů ohnutí

 • Řada FU-U*

*FU-48U, FU-49U, FU-58U, FU-59U, FU-69U, FU-70TU, FU-70U, FU79U

Odolné vůči více než 50 miliónům ohnutí!

 • Snížení počtu prováděných údržbových prací
 • Snížení nákladů díky dlouhé životnosti

Díky použití nového materiálu, nylonového vlákna, dosahuje tento senzor přibližně 50násobné životnosti oproti konvenčním produktům.
Zlepšená pevnost povrchové úpravy snižuje sílu, která působí na vnitřní jádra vláken.

Detekování z pohybujících se součástí, jako jsou robotická ramena

Prostorově úsporná instalace vyhovující různým tvarům

Podmínky ohýbání
Úhel 90° doleva a doprava
Poloměr ohybu R = 30 mm
Hmotnost W = 20 g
Rychlost 30krát/min (1krát zahrnuje zleva doprava do původní pozice)
Testované tělo Optické vlákno řady FU-U

ToughFlex

 • Řada FU-U*

*FU-48U, FU-49U, FU-58U, FU-59U, FU-69U, FU-70TU, FU-70U, FU79U

Dosažen poloměr ohybu 2 mm

 • Úspora prostoru
 • Zlepšuje flexibilitu vedení

Toto optické vlákno lze instalovat do libovolného tvaru, aniž byste se museli obávat, že se vlákno ohýbáním zlomí.

Konvenční vlákno s vysokou ohebností
Byla použita čtyři jádra vláken. Toto vlákno má poloměr ohybu 4 mm.

Nové vlákno s vysokou ohebností
Je použito vícejádrové vlákno. Toto vlákno dosahuje poloměru ohybu 2 mm.

Ultrakompaktní typ

 • FU-58U

Dosahuje průměru 1 mm

Tento optický kabel je možné volně nařezávat a dosahuje průměru 1 mm.
Přestože jde o vlákno ultra jemného typu, dosahuje vysoké vzdálenosti 590 mm (v režimu MEGA).
Také se snadno ohýbá. Poloměr ohybu je 2 mm, což umožňuje instalaci do řady různých prostor.

Typ vestavěné čočky

 • FU-70TU
 • FU-70U

Vysoký výkon a odolnost vůči vibracím pohyblivých částí

Tento senzor umožňuje detekci na dlouhou vzdálenost 3500 mm (FU-70TU) díky vestavěné kulové čočce.
Tento senzor má vysoký výkon, díky čemuž je odolný vůči nečistotám, a jeho struktura znesnadňuje obtékání světlem díky úzkému paprsku s úhlem emise světla přibližně 24°.
Konvenční senzory používaly jednotky čoček, které byly náchylné k uvolnění v důsledku vibrací.
Tyto senzory je možné bez obav použít i na místech, která vyžadují vysokou ohebnost a kde dochází k vibracím.

Odolnost vůči olejům/chemikáliím

Povrch z fluorokarbonové pryskyřice chrání typy odolné vůči olejům/chemikáliím před vniknutím kapalin.

Detekce zlomení vrtáku v prostředí, kde se používá chladicí kapalina

Kontrola průchodu obrobků mycími linkami

Senzor s povrchem z fluorokarbonové pryskyřice lze použít v řadě různých prostředí

V porovnání s jinými materiály jsou senzory potažené fluorokarbonovou pryskyřicí odolnější vůči různým chemikáliím.

Dobrá: dobrá Možná za určitých podmínek: možná za určitých podmínek Není možná: není možná

Materiál Název chemikálie
Aceton Methylethylketon Benzen Metylalkohol Toluen Kyselina chlorovodíková Kyselina sírová (98%)
Fluorokarbonová pryskyřice

Dobrá

Dobrá

Dobrá

Dobrá

Dobrá

Dobrá

Dobrá

ABS

Není možná

Není možná

Možná za určitých podmínek

Možná za určitých podmínek

Není možná

Možná za určitých podmínek

Není možná

Polykarbonát

Není možná

Není možná

Není možná

Není možná

Není možná

Možná za určitých podmínek

Není možná

Sférický povrch zabraňuje ulpívání vodních kapek

 • FU-96T
 • FU-98
 • IP67

FU-96T

FU-98

Protože jsou detekční plochy zakřivené, snadno z nich stékají kapky vody, které ruší detekci.

Vysoký výkon díky vestavěné čočce

 • FU-92
 • FU-96
 • FU-96T
 • FU-98
 • IP67

FU-92, FU-96, FU-96T a FU-98 používají vestavěné čočky.
Detekční vzdálenost je 3600 mm v režimu FINE, který představuje výchozí režim. U obrobků, které blokují světlo, dokáží tyto senzory získat velký rozdíl v intenzitě světla a určit, zda obrobky jsou nebo nejsou přítomny.
Proto je u těchto senzorů minimální riziko chybné funkce v důsledku kontaminace nečistotami nebo prachem.

Jednoduchá instalace

 • FU-96T
 • FU-98
 • IP67

FU-96T
Montážní otvory hlavní jednotky umožňují senzor nainstalovat přímo. Tvar bočního profilu umožňuje instalaci senzoru i do míst s omezeným prostorem.

FU-98
K dispozici je vyhrazený montážní držák (OP-87095, materiál SUS316). Hlavní jednotka má výstupky, takže k ní lze montážní držák připevnit bezpečně a bez prokluzu.

Reflexní senzor s vymezenou oblastí detekce, které jsou součástí této řady

 • FU-97P
 • FU-97S
 • IP67

Šikmá konstrukce zabraňuje hromadění kapaliny

Vysílač a přijímač jsou šikmě odděleny.
To omezuje nesprávnou funkci způsobenou hromaděním kapaliny, což patří mezi běžné problémy s konvenčními odrazovými typy.
Protože jsou zakřivené i plochy konců vláken, na detekčním povrchu se neshromažďují kapky vody.

K dispozici je také typ SUS. / [FU-97P] upevňovací držák z PVC / 9,6 mm tloušťka / [FU-97S] upevňovací držák SUS316L

Malý průměr [model s průchozím paprskem]

Malý průměr označuje naše optická vlákna s úzkými průměry optické osy. Úzké průměry optických os jsou užitečné při detekci mikroskopických obrobků.
Tyto senzory jsou vhodné pro aplikace, jako je potvrzování zasunutí a detekce ohybu konektorových kolíků s jemnou roztečí, detekce drobných čipů a polohování obrobků.
Průměr optické osy je stejný jako průměr vlákna jádra (průměr čočky).
Úhel emise světla indikuje úhel, pod kterým se světlo šíří relativně k optické ose.

Č. 1ø 0,125 mm

 • FU-55
 • FU-56

FU-55

FU-56

* Jehlici nelze ohýbat.

Tyto senzory jsou malé, průměr pouzdra je 2,5 mm. Díky tomu jsou optimální pro instalaci v místech s omezeným prostorem.

Č. 2ø 0,265 mm

 • FU-58
 • FU-76F

FU-58

Průměr pouzdra FU-58 je nejmenší z celé řady – 1,0 mm.

Č. 3ø 0,5 mm

 • FU-51TZ
 • FU-53TZ
 • FU-57TZ

FU-51TZ

 • IP67

FU-53TZ

 • IP67

FU-57TZ

 • IP67

Typy s plochým držákem je možné instalovat přímo.

VÝHODY VLÁKEN S MALÝM PRŮMĚREM Vhodná volba při detekování mikroskopických obrobků

(Příklad) Detekování vodiče o průměru 0,5 mm

FU-58 (ø 0,265 mm) zcela blokuje optickou osu.
FU-7F (ø 1 mm) blokuje pouze půlku optické osy.

Vlákno, které má průměr optické osy užší než obrobek, usnadňuje dosažení rozdílu citlivosti!

Č. 3ø 0,5 mm

 • FU-58U
 • FU-59U
 • FU-79U

FU-58U

FU-59U

FU-79U

Tyto senzory mají jak odolnost proti ohybu s poloměrem ohybu 2 mm, tak i vysokou ohebnost – až 50 milionů ohnutí. Tyto senzory doporučujeme používat v místech se složitým vedením kabelů a v místech s pohyblivými částmi, jako jsou například přenosová sklíčidla.

Č. 3ø 0,5 mm

 • FU-75F

FU-75F

* Jehlici nelze ohýbat.

Pouzdro je úzké, má průměr 0,82 mm a délku 15 mm.
Tyto senzory lze instalovat i v místech s omezeným prostorem, například v místech, kde se kontroluje průchod mikroskopických elektronických součástek, pokud je k dispozici dostatečná mezera pro průchod pouzdra.

Zaostřený paprsek [model s průchozím paprskem]

Standardní úhel emise světla optického vlákna je přibližně 60°.
V případech, kdy je třeba senzory instalovat do úzkého prostoru nebo kde se očekává obtékání světla, doporučujeme použít optická vlákna se zaostřeným paprskem, které mají úzký úhel emise světla.

Č. 1úhel emise světla: přibližně 2°

 • FU-18

FU-18

Štěrbina umístěná před mikročočkou (která zaostřuje světlo) a v blízkosti bodového zdroje světla poskytuje tomuto optickému vláknu úhel emise světla přibližně 2°.

Č. 2úhel emise světla: přibližně 3°

 • FU-18M

FU-18M

Stabilitu promítaného světla zlepšují integrované odrazky, které ohýbají optickou osu o 90°, a kondenzační čočky, které snižují úhel emise světla.

Konstrukce čoček a odrazek

Oddělená konstrukce

Integrovaná konstrukce (FU-18M)

Vzhledem k tomu, že FU-18M má prizmatické pouzdro, je třeba provést seřízení optické osy pouze ve směrech kolmých na optickou osu.

Č. 3úhel emise světla: přibližně 6°

 • FU-16
 • FU-16Z
 • FU-50

FU-16/16Z

FU-50

Instalace optických vláken FU-16/16Z/18/50

Umístěte optické vlákno tak, aby strana s vyrytým cejchem směřovala nahoru. Strana bez vyrytého cejchu představuje referenční povrch.

Do drážky montážního držáku vložte minci nebo podobný předmět. Zarovnejte optickou osu otáčením tohoto objektu doleva a doprava.

Č. 4úhel emise světla: přibližně 8°

 • F-4
 • F-5
 • FU-96T

F-4

F-5

FU-96T

 • IP67

Optická vlákna se zaostřeným paprskem pomocí čoček snižují rozptyl světla, což také umožňuje snížit účinek rozptylování světla.

Rozptylování světla

Čím menší úhel emise, tím více lze zabránit rozptylování světla. Zabraňování rozptylování světla je účinné ve směrech podobných těm na následujícím obrázku.

 • Detekování, při které světlo prochází úzkými mezerami
 • Detekování, která probíhají v blízkosti aktuátoru

Nesprávná detekce způsobená rozptylováním světla

I pokud obrobek blokuje optickou osu, rozptylování světla vede k nesprávné detekci.

Pokud je úhel emise světla nízký…

Účinek rozptylování světla je eliminován!

Pevně-reflexní

Asférické čočky umožňují detekci na dlouhou vzdálenost

 • FU-40S

FU-40S
Detekční vzdálenost
MEGA: 15 až 70 mm, FINE: 15 až 30 mm

Co jsou to asférické čočky?

Jedná se o čočky, které jsou vyrobeny ze zakřivených povrchů, nikoli z koulí nebo rovin.
Největší charakteristikou těchto čoček je jejich malá aberace, která vzniká u sférických čoček (což znamená, že asférické čočky přijímají světlo efektivně). I když se clona čočky zvětší, aby se zvětšilo množství zpracovávaného světla, aberace se zmenší.

Sférická čočka
Ohniskové body jsou vychýlené, je přítomna aberace.

Asférická čočka
Ohniskové body jsou zarovnané, není přítomna aberace.

K aberaci dochází tehdy, když jsou vychýlené ohniskové body světla, které vstupuje ze středu čočky, a světla, které vstupuje u okrajů. To je užitečné při detekci černých, lesklých a průhledných obrobků na velké vzdálenosti.

Odolnost vůči naklonění obrobků; vynikající přesnost polohování

 • FU-38L

FU-38L
Detekční vzdálenost
MEGA: 8 až 38 mm, FINE: 8 až 32 mm

Minimální vliv naklonění obrobků

Díky patentovanému optickému designu společnosti KEYENCE je tento senzor vysoce odolný vůči naklonění obrobků.

Vodorovný směr

Svislý směr

Vynikající přesnost polohování

Tento senzor dosahuje přesnosti polohování do 0,2 mm ve vzdálenosti 8 až 30 mm.*

* Data získaná při detekování skleněného substrátu (vyhodnocení provedla společnost KEYENCE)

BOD: Mechanismy umožňující zvýšit přesnost polohování

1. Vysílač
Úhel emise světla je malý nejen proto, že je světlo ohýbáno hranolem o 90°, ale také proto, že k zaostření světla se používají čočky.
2. Pouzdro
Zúžení pouzder vysílače a přijímače zužuje zorné pole, což zlepšuje přesnost polohování z pevného směru.

Předchozí pevně-reflexní (obrázek)

FU-38L (obrázek)
Zúžení šířky clony pro zúžení zorného pole

Struktura dvojité čočky zajišťuje širokou škálu detekce již od 0 mm (krátká vzdálenost)

 • FU-38S

FU-38S
Detekční vzdálenost
MEGA: 0 až 25 mm, FINE: 0 až 25 mm

Široký rozsah detekce (0 až 25 mm)

V senzoru jsou nainstalovány dva páry vysílačů a přijímačů.
Jeden pár se používá pro velké vzdálenosti a druhý pro malé vzdálenosti.
Tato konstrukce umožňuje tomuto senzoru provádět detekci ve vzdálenostech od 0 mm až do 25 mm. Stabilní detekci lze provádět i při měnící se vzdálenosti senzoru od obrobku.

Schéma vnitřní konstrukce

Vysílače a přijímače se instalují ven (pro velké vzdálenosti) a dovnitř (pro malé vzdálenosti).
Struktura, v níž se světlo odráží od hranolů, umožňuje dosáhnout takto tenké konstrukce.

Obrázky bodu paprsku vysílače a detekování

Obrázky detekování při naklonění obrobku

Vysílač a přijímač pro dlouhé vzdálenosti se používají k zajištění případu při velké vzdálenosti od obrobku a vysílač a přijímač pro krátké vzdálenosti se používají k zajištění případu při malé vzdálenosti od obrobku.

Hladina kapaliny

S možností montáže na průhlednou trubku

 • FU-95S

FU-95S
Přítomnost bublin ničemu nevadí.

Řada 16 optických os

Detekování probíhá na základě řady 16 optických os. I pokud některé z nich ovlivní faktory, jako jsou bubliny a kapky vody, je možné detekci provést s využitím zbývajících optických os.
Tento senzor lze připevnit na trubku o průměru 4 až 26 mm. Poloměr ohybu volně oříznutého vlákna je R5, což zlepšuje volnost vedení.

Funkce zámku pro snadnější instalaci

Úprava pozice Snadné zamknutí

 1. Připevněte senzor pomocí stahovacího pásku.
 2. Zatáhněte za jednu pojistku nahoru a za druhou dolů, abyste mírně uvolnili stahovací pásku kabelu, což umožní nastavit polohu snímače.
 3. Zatlačením na pojistky směrem dovnitř polohu zajistíte.

Vybaveno měřítkem pro snadné zarovnání

Měřítko má šířku 12 mm, což usnadňuje kontrolu požadované polohy detekce. Kromě toho je možné provádět detekci v libovolné poloze v rámci rozsahu měřítka pomocí drobných úprav citlivosti.

S možností montáže na průhlednou trubku

 • FU-95W

FU-95W
Pro použití s trubkami o průměru 26 mm nebo více

Poloměr ohybu zkráceného vlákna je R5, což usnadňuje vedení.

Pokud je průměr trubky větší než 26 mm

[OP-82177, doplněk určený pro FU-95W; prodává se samostatně] stahovací pásek × 2,
protiskluzová guma × 2. Podporovány jsou trubky o průměru 26 až 80 mm.

Princip detekce senzoru s možností montáže na průhlednou trubku

Pokud v trubce není kapalina, je rozdíl mezi indexy lomu trubky a vzduchu velký, takže se světlo odráží od vnitřku trubky a vrací se do přijímače.
Naproti tomu při přítomnosti kapaliny je rozdíl mezi indexy lomu trubice a kapaliny malý, takže většina světla je vyzářena do kapaliny a nevrací se do přijímače.
Tato charakteristika se používá k detekci přítomnosti kapaliny.

Není přítomna kapalina

Je přítomna kapalina

Jsou přítomny bubliny

Ponořitelný typ

 • FU-93Z
 • FU-93

FU-93Z / FU-93

Model Teplota pro tepelnou odolnost Fluorokarbonová pryskyřice Vláknová část
FU-93Z −40 až +50°C R40* R0.5
FU-93Z −40 až +70°C R25

* Vlákno nelze ohnout do vzdálenosti 80 mm od jeho konce.

Princip detekce ponořitelného senzoru

Pokud je konec vlákna ve vzduchu, je rozdíl mezi indexy lomu fluorokarbonové pryskyřice a vzduchu velký, takže se veškeré světlo odráží zpět ve směru, ze kterého přišlo (do přijímače).
Naproti tomu je rozdíl mezi indexy lomu fluorokarbonové pryskyřice v kapalině a samotné kapaliny malý, takže většina světla je vyzářena do kapaliny a nevrací se do přijímače.
Tato charakteristika se používá k detekci přítomnosti kapaliny.