A gépjárműipari vállalatok körében az elmúlt időben erőteljes verseny alakult ki a kisebb súlyú és nagyobb szilárdságú anyagok használata terén. A nagyobb teljesítményű anyagok használatával párhuzamosan ezeknek a vállalatoknak a fémszerkezetek pontos, kényelmes és gyors megfigyelésére és mérésére, valamint az optimális fémanyagok kiválasztására szolgáló hatékony műveletekre van szükségük.
Ebben a részben a metallográfiai elemzésekkel kapcsolatos alapvető tudnivalókat és problémákat, valamint a KEYENCE 4K-s digitális mikroszkóp használatával kapcsolatos legújabb példákat mutatjuk be.

Metallográfiai elemzési módszerek és a megfigyelés és a mérés leegyszerűsítése

Fémanyagok és a metallográfiai elemzés szükségessége

Fémeket a gépjárműipartól és repülőgépipartól kezdve az infrastruktúrán át egészen az elektromos berendezésekig és elektronikus eszközökig számos különböző területen használnak. A különböző alkalmazásokhoz más és más fémek és ötvözetek kiválasztására és használatára van szükség. Azonban a fémszerkezetektől függően még az azonos fém- és ötvözet-alkotóelemeknél is eltérhetnek az olyan mechanikai tulajdonságok, mint a tartósság és a megmunkálhatóság. A metallográfiai elemzés lehetővé teszi a fémekre jellemző tulajdonságok és azok feldolgozás, például hőkezelés és egyéb tényezők hatására bekövetkező változásainak értékelését és mérlegelését, ezáltal támogatva a megfelelő anyagok kiválasztását és használatát.
A gépjárművek terén és minden olyan területen, ahol a fémanyagok törése a termékek biztonságára és az emberi életekre is hatással lehet, rendkívül fontos a fémszerkezetek vizsgálata a fémek mechanikai jellemzőinek értékeléséhez és mérlegeléséhez, az anyagok felületi és hőkezelést követő értékeléséhez, valamint a különböző hibák, például idegen anyagok, repedések és buborékok elemzéséhez.

A fémanyagok mechanikai jellemzői

A fémek terén a mechanikai jellemzők olyan dinamikus jellemzőkre utalnak, mint az erősség, a merevség, a keménység, a kifáradási jellemzők és a kopásnak való ellenállás. Amikor hőkezelés hatására módosul a fémanyagok fémszerkezete, akkor is módosulnak az anyag mechanikai jellemzői, ha az anyagok és az összetevők aránya nem változik (változatlan a szerkezet). Az anyagok tartóssága mellett ezek a jellemzők szorosan kapcsolódnak a mechanikus feldolgozás, például vágás és műanyag-feldolgozás hatékonyságához és a hőkezelés hatására végbemenő változásokhoz.

Fémszerkezetek és a hőmérséklet hatására bekövetkező változások

A fémek általában kristályos szerkezetekből állnak, amelyekben az atomok szabályos elrendezést mutatnak, azonban nem minden atom rendeződik mindig valamilyen rendszerbe. Azokat a kristályos szerkezeteket, amelyekben sok szemcse rendeződik szabályos rendszerbe, polikristályos szerkezeteknek nevezzük, míg a szemcsék közötti területeket, ahol az atomok szabálytalanul rendeződnek el, szemcsehatároknak hívjuk.

Fémszerkezetek és a hőmérséklet hatására bekövetkező változások
  • Bal oldali kép: sok szemcséből álló polikristályos fém
  • Jobb oldali kép: szemcsék közötti szemcsehatár

Az ilyen fémszerkezetek kristályos szerkezeteiben hőkezelés vagy más hőmérséklettel összefüggő folyamatok hatására módosul a szemcsehatárok mintázata. Hőkezelés hatására még azonos fémanyagok esetén is eltérő változások mennek végbe, így hőkezelés után a mechanikai jellemzők vizsgálatához a fémszerkezet szemcséinek alakjában, méretében és eloszlásában bekövetkező változások megfigyelésére van szükség.
Az alábbiakban a rozsdamentes acélban (SUS anyag) hőkezelés hatására bekövetkező szerkezeti változásokat ismertetjük.

Ausztenit (SUS304)
Bár ez a szerkezet szobahőmérsékleten nem fordul elő, az Fe- és C-ötvözetek szerkezete 723°C-os vagy magasabb hőmérsékleten stabilizálódik. Az edzhetőséget javító ötvözetelemek (Ni és Mn) használata szintén stabil szerkezetet eredményez. Az ausztenites szerkezetet, amely edzés után változatlanul marad az acélban, reziduális ausztenitnek nevezzük.
Martenzit (SUS410)
Kemény, ám törékeny szerkezet, amely az ausztenites szerkezet gyors hűtése során jön létre. A martenzit 100–200°C-on történő lágyításával Fe3C jön létre, ami kissé keményebbé, de egyúttal könnyebben korrodálódóvá teszi a szerkezetet. Az ebben az állapotban lévő martenzitet lágyított martenzitnek nevezzük, így megkülönböztetve az edzett acéltól.
Ferrit (SUS430)
A tiszta vashoz hasonló szerkezet, amelyben a vas széntartalma legfeljebb 0,02%. Ez a szerkezet szobahőmérséklettől 780°C-ig ferromágneses, képlékeny és a vas- és acélszerkezetek közül a leglágyabb.

Az ausztenites acél lassú hűtésével kapott szerkezetet perlitnek nevezzük. A rétegek közötti távolság a hűtési sebességtől függ. A perlit elnevezés onnan ered, hogy a szerkezetben a rendkívül vékony ferrit- és Fe3C-rétegek váltakozása gyöngyházszínt eredményez.

Mikroszkóp használatával történő metallográfiai elemzési módszerek

Az alábbiakban a metallográfiai elemzési folyamatot ismertetjük a minta elkészítésétől kezdve egészen a minta általános mikroszkóppal történő vizsgálatáig.

1. Beágyazás (kitöltés gyantával)

Keményítse a kivágott mintát gyantával. A keményítőgyantáknak számos különféle típusa létezik. Az egyik gyakran használt típus a használatra kész, látható fényre keményedő gyanta, amely rendkívül áttetsző és gyorsan köt. Tegye a mintát egy hengeres tárolóba, és lassan töltse fel a keményítőgyantával. Ebben a lépésben fontos odafigyelni arra, hogy ne alakuljanak ki a gyantában buborékok.

2. Polírozás

Polírozza le a mintát. Ehhez először csiszolja le durván a felületet vízálló csiszolópapírral, majd végezzen precíziós polírozást felületcsiszoló gép használatával. A nedves csiszoláshoz 80–2400-as (a legdurvábbtól a legfinomabbig) SiC-papírt használjon. A precíziós csiszolás során polírozza tükörfényesre a mintát 9–0,25 mikrométer gyémántszemcse-méretű szintetikus selyempermet, csiszolóanyag, kenőanyag és lúgos szuszpenzió használatával, majd mossa le a felületet folyó víz alatt.

3. Maratás (korrózió)

Áztassa a minta polírozott felületét a mintához megfelelő maratóoldatba (korrozív folyadékba). Mossa le vízzel a korrozív folyadékot, áztassa a mintát etilalkoholba vagy más hasonló folyadékba, majd szárítsa meg a mintát.

4. Felületi megfigyelés mikroszkóppal

A fenti mintalétrehozási folyamat után vizsgálja meg mikroszkóppal a megfelelően létrehozott minta polírozott felületét. Nagyítson rá a szerkezetre, állítsa be megfelelően a fókuszt, és figyelje meg a hőkezelés hatására bekövetkezett szerkezeti változásokat. Emellett speciális méréseket, például az idegen anyagok vizsgálatát, a grafitgömbösödés elemzését és a ferrit/perlit területarány mérését is el kell végezni, miután az eredményeket dedikált szoftverbe exportálta.

A metallográfiai elemzés legújabb példái

A KEYENCE digitális mikroszkópok a legújabb megoldásokat kínálják.
A KEYENCE VHX sorozatú ultranagy felbontású 4K-s digitális mikroszkópja jelentően javítja számos feladat hatékonyságát, és a nagy felbontású képek révén a fémszerkezetek kifinomult megfigyelését és értékelését teszi lehetővé.

4K-s ultranagy felbontású képek használatával történő metallográfiai elemzés

Gyakori probléma, hogy a minták létrehozása rendkívül időigényes feladat. Emellett ha a beágyazott (gyantával kitöltött) minta megfigyelési felülete nem sima, nagy mértékű nagyításkor még a legkisebb magasságbeli különbségek is hatására is fókuszon kívülre kerül a kép, így a megfigyeléshez aprólékos beállításokra van szükség.
A VHX sorozatú 4K-s digitális mikroszkóp valós idejű kompozíciós kezelőfelülete egyszerű használatot és gyors mélységélesség-kiterjesztést tesz lehetővé, mindezt manuális fókuszbeállítás nélkül. Ennek köszönhetően a teljes fémszerkezetet élesen jelenítheti meg még akkor is, ha a beágyazott (gyantával kitöltött) minta megfigyelési felülete nem sima, és a nagy felbontású 4K-s képek használatával pontos szerkezeti megfigyelést végezhet.

Példák a fémszerkezetek VHX sorozatú 4K-s digitális mikroszkóp használatával történő megfigyelésére
Fémszerkezet (800×)
Fémszerkezet (800×)
Fémszerkezet
Fémszerkezet
Fémszerkezet
Fémszerkezet
Fémszerkezet (edzett)
Fémszerkezet (edzett)
Titánötvözet fémszerkezete
Titánötvözet fémszerkezete
Fémszerkezet (polarizált fény)
Fémszerkezet (polarizált fény)
Volfrám fémszerkezete
Volfrám fémszerkezete
Magas minőségű öntöttvas cső fémszerkezete
Magas minőségű öntöttvas cső fémszerkezete
Szénszálakat tartalmazó fémszerkezet
Szénszálakat tartalmazó fémszerkezet

Megfigyelés részletgazdag és kontrasztos képek használatával a 4K HDR funkciónak köszönhetően

A VHX sorozatú 4K-s digitális mikroszkóp HDR (magas dinamikatartományú) funkciója több képet rögzít különböző zársebesség mellett, ezáltal nagy színmélységű kép rögzítését teszi lehetővé. Az így kapott részletgazdag és kontrasztos képeken a legapróbb részletekig megfigyelheti a fémszerkezeteket.

Fémszerkezetek megfigyelése HDR-képeken a VHX sorozatú 4K-s digitális mikroszkóp használatával
Fémszerkezet (900×) Felső kép: 8- bites kép/Alsó kép: 16 bites kép
Fémszerkezet (900×) Felső kép: 8- bites kép/Alsó kép: 16 bites kép
Fémszerkezet, döntött (500×) Bal oldali kép: 4K HDR/Jobb oldali kép: normál
Fémszerkezet (500×) Bal oldali kép: 4K HDR/Jobb oldali kép: 4K HDR nélkül

Nagy képterületek rögzítése gyors képösszetűzéssel

A VHX sorozat képösszetűzési funkciója egyetlen gombnyomásra, gyorsan, elmozdulás nélkül összefűzi a különböző látómezők képadatait, akár 50 000 × 50 000 képpontos képet létrehozva ezáltal. Az azonos nagyítás és felbontás révén ezek a képek áttekintő nézetet biztosítanak a hatékonyabb megfigyeléshez.

Hagyományos probléma: nagy felbontású kép szűk látómezővel
Nagy felbontású kép szűk látómezővel
Képösszetűzés automatikus szabályozással a VHX sorozatú 4K-s digitális mikroszkóp használatával
A képösszetűzési funkció a tárgyasztal automatikus szabályozásával nagyobb terület rögzítését teszi lehetővé ugyanolyan mértékű nagyítás és felbontás mellett.
A képösszetűzési funkció a tárgyasztal automatikus szabályozásával nagyobb terület rögzítését teszi lehetővé ugyanolyan mértékű nagyítás és felbontás mellett.

Fémszerkezetek egy kattintásos mérése

A VHX sorozatú 4K-s digitális mikroszkóp automatikus területmérési funkciót kínál. Az egyszerűen, egér használatával vezérelhető egységgel gyorsan elvégezhet egy sor munkafolyamatot a fémszerkezetek nagyított képes megfigyelésétől és a területarányok kvantitatív értékelésétől kezdve az automatikus mérésen át egészen a jelentések exportálásáig.

Fémszerkezetek automatikus területmérése a VHX sorozatú 4K-s digitális mikroszkóp használatával
Fémszerkezetek mérése
Fémszerkezetek mérése

Grafitgömbösödés megfigyelése és területarány-mérése

A VHX sorozatú 4K-s digitális mikroszkóp automatikus területmérési/részecskeszámlálási funkciót kínál. Az egyszerűen használható funkció egy meghatározott tartomány területarányának mérését és számlálását teszi lehetővé. A felesleges célterületek kizárhatók, az átfedésben lévő célterületek pedig elkülöníthetők. Ennek köszönhetően a mikroszkóppal végzett megfigyeléssel egy időben speciális mérési értékeket tekinthet meg táblázatos vagy grafikonos formátumban.

Grafitgömbösödés megfigyelése és automatikus területmérése a VHX sorozatú 4K-s digitális mikroszkóp használatával
Grafitgömbösödés
Grafitgömbösödés
Grafitgömbösödés területaránya
Grafitgömbösödés területaránya

Iparági vezetők számára szükséges metallográfiai elemzés

A vállalatok, különösen az autógyártók azon dolgoznak, hogy fenntartsák vezető pozíciójukat az új anyagok és feldolgozási technológiák terén, és könnyebb és merevebb anyagok használata révén nagyobb üzemanyag-hatékonyságot érjenek el.
A metallurgiai elemzéshez VHX sorozatú nagy felbontású 4K-s digitális mikroszkópot használva nagy felbontású megfigyelést és mérést végezhet.

A számos egyéb fejlett funkcióval ellátott VHX sorozat hatékony eszköz lehet azokban az iparágakban, ahol gyors és pontos anyagválasztásra van szükség.
A VHX sorozattal kapcsolatos részletekért kattintson az alábbi gombra, és töltse le a katalógust. Kérdés esetén kattintson az alább látható másik gombra, és vegye fel a kapcsolatot a KEYENCE-szel.