Az ampullák és a fiolák az injekciós oldatok tárolására és a fecskendők feltöltésére szolgáló, az egészségügyi intézményekben széles körben használt oldattartályok. Ezek az üvegtartályok teljesen légmentes zárást és nagyfokú megbízhatóságot igényelnek, minőségük pedig szorosan összefügg azzal, hogy milyen mértékben képesek megőrizni a bennük tárolt oldatokat, és biztosítani azok biztonságát.
Ebben a fejezetben az ampullákkal és a fiolákkal kapcsolatos alapvető információkat, illetve a minőségükkel kapcsolatos óvintézkedéseket mutatjuk be; ezenfelül pedig a legújabb vizsgálati és mérési példákon keresztül ismertetjük, hogy milyen hatékonyan is használhatók a 4K-s digitális mikroszkópok az ampullák és a fiolák minőségbiztosítása és minőség-ellenőrzése során.

Az ampullák és fiolák fejlett és hatékony vizsgálata és mérése

Mi az az ampulla?

Az ampullák injekciós oldatok tárolására szolgáló tartályok. Úgy tartják, hogy ezek a legalacsonyabb költségű és a legmagasabb fokú légzárást biztosító injekciósoldat-tartályok. Miután az oldatot egy üveghengerbe töltik, annak csúcsát megolvasztják és lezárják, és ily módon ampullát készítenek belőle. Amikor eljön az injekciós oldat beadásának ideje, az oldatot beadó személy letöri az ampulla csúcsát annak felnyitásához. Ezután egy hipodermiás injekciós tűt vezetnek be a nyíláson keresztül, és felszívják a fecskendőbe az oldatot. A közelmúltban az egy ponton perforált ampullák terjedtek el a világban. A kialakításuk során egy perforálási vonalat is kapnak, amely a csúcs könnyű letörését teszi lehetővé, ezzel megkönnyítve a felbontást. Ezeket főként kis mennyiségű oldatok tárolására használják, és bizonyos esetekben színes üveget használnak a fény elleni védelem érdekében.

A: Csúcs, B: Nyak, C: Test, D: Pontjelölés, E: Perforációs vonal
A
Csúcs
B
Nyak
C
Test
D
Pontjelölés
E
Perforációs vonal

Az ampullák minőségére vonatkozó óvintézkedések

  • Az idegen részecskék általi szennyeződés megelőzése érdekében az ampullákat gondosan meg kell tisztítani. Az ampullát ezenfelül tiszta, folyékony gyógyszerrel kell feltölteni, majd a hegyet megolvasztva kell lezárni.
  • A csúcs letörésekor mikroszkopikus üvegszilánkok alakulhatnak ki, amelyek beszennyezik az injekciós oldatot. Az ampullák biztonságosan felnyitása érdekében különös figyelmet kell fordítani a perforációs vonalak minőségére.
  • Az üvegben lévő légbuborékok, repedések, törések stb. negatívan befolyásolják az ampulla tárolási képességét és a benne lévő oldat minőségét. A hibás termékek forgalomba hozatalának a megelőzéséhez a hibák azonosítására és megszüntetésére van szükség; ehhez pedig még a kiszállítás előtt a termékek szemrevételezéses ellenőrzése és mikroszkóp alatti vizsgálata szükséges.

Mi az a fiola?

A fiolák (másnéven injekciós üveg) injekciós oldatok tárolására szolgáló tartályok. Miután egy steril, széles szájú üvegtartályt feltöltenek oldattal, a tartályt gumidugóval lezárják, majd egy alumínium- vagy egyéb kupakot helyeznek rá.
A gumidugó többször is megszúrható, így több adag oldat is felszívható az injekciós üvegből a fecskendőbe. Ennek köszönhetően többszöri felszívásra is alkalmas.
Alkalmazási példa: a fiolában lévő oldat hígítása egy ampullából felszívott sóoldattal az injekció beadásakor. Az eljárás során a szennyeződés elkerülése érdekében különálló hipodermiás tűket kell használni.

A: Gumidugó, B: Alumíniumkupak, C: Steril üvegtartály
A
Gumidugó
B
Alumíniumkupak
C
Steril üvegtartály

A fiolák minőségére vonatkozó óvintézkedések

  • Amikor egy hipodermiás injekciós tűvel átszúrják a gumidugót, a dugóból apró darabkák válhatnak le, amelyek idegen részecskékként az oldatba kerülhetnek (ú.n. coring következik be). A dugó megfelelő módszerrel történő átszúrásakor ez a probléma általában nem fordul elő. Ennek ellenére azonban óvatosan kell eljárni, mert a gumidugó rossz minősége vagy a kupakfelhelyezés során vétett hibák a dugó átszúrásának a technikájától függetlenül ilyen lemorzsolódást okozhat.
  • Az injekció beadása során az orvos az oldat felhígítása után szemrevételezéssel ellenőrzi az idegen részecskékkel való szennyeződést, de az alapfeltevés az, hogy a bontatlan injekciós üvegek nem tartalmaznak idegen részecskéket. Ha az injekciós üveg a gyártás során idegen részecskékkel szennyeződik, a folyékony gyógyszer minősége és biztonságossága veszélybe kerül, ezért óvatosnak kell eljárni, hogy ne tapadjanak idegen részecskék az üveghez vagy a gumidugóhoz az oldattal való feltöltés előtt, valamint a gumidugóval való lezárás és egyéb folyamatok során.
  • Az üveg hibái, mint például repedések, karcolások, légbuborékok és fekete foltok, csökkenthetik a tartály és a benne lévő oldat minőségét. E hibák megelőzése, okaik azonosítása és a megismétlődésük megelőzése érdekében részletes külső vizsgálatokra van szükség.

Az ampullák és a fiolák megfigyelése és mérése során felmerülő problémák, valamint a 4K-s digitális mikroszkóp alkalmazási példái

Az ampullák és a fiolák anyagaként általában bórszilikát üveget használnak. Az üvegtartályok hibái, mint például a repedések, karcolások és légbuborékok befolyásolhatják az oldat minőségét és biztonságát, ezért nemcsak az automatizált 100%-os ellenőrzések, hanem a minőségirányítási és minőségbiztosítási feladatok során is szükség van pontos vizsgálatokra és mikroszkópos értékelésekre.
Az üveg olyan tulajdonságokkal is bír, mint például az átlátszóság, az áteresztőképesség és a fény diffúz visszaverődése, amelyek nagyon megnehezítik a feldolgozási helyek ellenőrzését, illetve a mikroszkopikus problémák nagyító alatti vizsgálatát és mérését.

A KEYENCE VHX sorozatú 4K-s digitális mikroszkóp csúcstechnológiát képviselő, nagy felbontású HR objektívvel és 4K-s CMOS-képérzékelővel rendelkezik. Ezenfelül egy megfigyelőrendszert is tartalmaz, amely könnyedén kezelhető funkciók széles tárházát biztosítja. A VHX sorozat optimalizált vizsgálatokat és méréseket tesz lehetővé, továbbá javítja azok pontosságát, amelyhez tiszta 4K-s képekkel végezhető vizsgálat és érintésmentes 2D-s és 3D-s mérés párosul.
Az alábbiakban különböző alkalmazási példákon keresztül ismerheti meg, hogy hogyan használhatók a VHX sorozatú termékek az üvegtartályok (az ampullák és a fiolák) megfigyelésére és elemzésére!

Egy perforációs vonal megfigyelése és 3D-s mérése egy ampullán

A VHX sorozatú 4K-s digitális mikroszkóp az üveg gyors és átlátható vizsgálatát teszi lehetővé, mert a hagyományos módszerekhez képest sokkal egyszerűbben határozhatók meg a fényviszonyok. A termék többszörös megvilágítás funkcióval rendelkezik, amellyel egyetlen gombnyomással, automatikusan rögzíthet több irányból megvilágított képeket. A megfigyelés megkezdéséhez elég kiválasztani a célnak vizuális szempontból leginkább megfelelő képet az automatikusan rögzített képek közül. Ez a funkció jelentős mértékben csökkenti a vizsgálati feltételek meghatározásához szükséges időt.
A termék magas dinamikatartományú (HDR) képalkotási funkciót is tartalmaz, amely több képet rögzít különböző zársebességek mellett, és ezek alapján összeállít egy nagy színmélységű képet. Ez a funkció az ampullákon lévő perforálási vonal textúrájának becsillanásmentes, nagy pontosságú és nagy kontrasztú vizsgálatát teszi lehetővé, amelyet eddig nehéz volt vizsgálni a háttérrel szembeni alacsony kontraszt miatt, továbbá az üvegtartályok mikroszkopikus repedéseinek a megfigyelésére is ideálisan használható, ami a hagyományos módszerekkel szintén rendkívül körülményes feladat.

Egy VHX sorozatú 4K-s digitális mikroszkóppal rögzített HDR-kép egy perforációs vonalról
Koaxiális megvilágítás + HDR (300×)
Koaxiális megvilágítás + HDR (300×)

A VHX sorozat ezenfelül több, különböző fókuszpozíciójú képből gyorsan összeállítja egy képet, ezzel lehetővé téve a 3D-s képek megjelenítését, amelyeken még a textúrák és a felületi érdesség is megfigyelhető. Ennek eredményeképpen a képernyőn megjelenő 3D-s kép bármilyen szögben elforgatható a vizsgálat érdekében, mindezt anélkül, hogy a mintát mozgatni vagy a lencse szögét módosítani kellene.
A profilmérés tetszőleges pontok egyszerű kiválasztásával is elvégezhető. A mikroszkóp használatával a perforációs vonalak keresztmetszetének különböző alakzatairól és felületi egyenetlenségeiről roncsolás- és érintésmentes módon készíthet mikrométernél kisebb méréseket.

Egy perforációs vonal 3D-s megjelenítése és profilmérése a VHX sorozatú 4K-s digitális mikroszkóppal
Koaxiális megvilágítás + HDR (300×) + 3D-s megjelenítés és profilmérés
Koaxiális megvilágítás + HDR (300×) + 3D-s megjelenítés és profilmérés

Az ampullák és a fiolák hibáinak a vizsgálata

A teljesen légmentes zárást igénylő üvegtartályok, például az ampullák és a fiolák hibái és hiányosságai, például repedések, törések és légbuborékok rontják a termék tartósságát, biztonságát és megbízhatóságát. Az üveg vastagsága miatt azonban ezek a hibák három dimenziósak, így optikai mikroszkóp segítségével nehéz a teljes tárgyat tisztán megvizsgálni, mivel erős nagyítás mellett csak egy része hozható fókuszba.

A VHX sorozatú 4K-s digitális mikroszkóp olyan optikai rendszerrel rendelkezik, amely a nagy felbontást nagy mélységélességgel kombinálja. Ily módon a képek nagy pontosságú vizsgálatát teszi lehetővé, amelyeken a teljes cél a fókuszban van, még akkor is, ha az mélyen van. A termék mélységkompozíció funkciót is tartalmaz, amely gyorsan összeállít egy képet több fókuszált képből. Így még az üvegben mélyen lévő mikroszkopikus törések és légbuborékok is tisztán és teljes egészében megfigyelhetők; a 4K-s képek pedig még nagyfokú nagyítás mellett is teljesen fókuszban vannak az egész látómezőben.

Egy üvegtörés vizsgálata a VHX sorozatú 4K-s digitális mikroszkóppal
Gyűrűs megvilágítás + mélységkompozíció (200×)
Gyűrűs megvilágítás + mélységkompozíció (200×)
Egy légbuborék vizsgálata a VHX sorozatú 4K-s digitális mikroszkóppal
Gyűrűs megvilágítás + mélységkompozíció (150×)
Gyűrűs megvilágítás + mélységkompozíció (150×)

A 4K digitális mikroszkóp egyetlen eszközben képes optimalizálni az ampullák és fiolák minőségirányítását és minőségbiztosítását

A VHX sorozatú 4K-s digitális mikroszkóp nagy teljesítményével és számos funkciójával javítja az oldatok tárolására szolgáló, légmentes zárást és megbízhatóságot igénylő üvegtartályok minőségirányításának és minőségbiztosításának kifinomultságát és hatékonyságát.

Az üvegre jellemző átlátszóság és a fény diffúz visszaverődése miatt a megvilágítási feltételek (például a megvilágítás és a záridő) meghatározása hosszú időt vesz igénybe, és nagy szakértelmet igényel. Ezzel a termékkel ez a mérési feltételek meghatározása, valamint a kép fókuszba állítása rendkívül egyszerűen elvégezhető. A gyors megfigyelések és értékelések mára már valósággá váltak.
Továbbá könnyedén elvégezhető a felületi viszonyokat is megörökítő 3D-s képekkel végzett vizsgálat, a mikroszkopikus feldolgozási helyek roncsolásmentes és érintésmentes 2D-s és 3D-s mérése, valamint a keresztmetszeti alakzatok vizualizálása és profilmérése.
A VHX sorozat számos egyéb, a vizsgálat és elemzés által támasztott különböző igényeket kielégítő funkcióval rendelkezik, továbbá automatikus jelentéskészítésre is alkalmas, ami nagymértékben támogatja a munka optimalizálását.

Ha többet szeretne megtudni a VHX sorozatról, vagy ha bármilyen kérdése van, kattintson az alábbi gombra.