International Belgium

Jak należy postępować z trójwymiarowymi elementami podczas pomiaru projektorem?