International Belgium

[Technické Príklady] ako zlepšiť "RÝCHLOSŤ A PRESNOSŤ " meraní rozmerov