International Belgium

Systemy pomiarowe LS-9000 oraz czujniki przemieszczenia

  • Mikrometr cyfrowy LS-9000 


    Zaawansowane optyczne systemy pomiarowe zapewniają dokładny pomiar grubości, długości, szerokości, średnicy wewnętrznej oraz zewnętrznej, pozycji krawędzi mierzonych detali. 

  • Czujniki przemieszczenia i inne


    Ultraduża prędkość i znakomita dokładność pomiaru przesunięcia, wibracji, profili detali niezależnie od koloru, materiału, rodzaju i stanu powierzchni. Systemy pomiarowe umożliwiają również pomiar grubości, długości, szerokości oraz kontrolę jakości.