International Belgium

kwestionariusz robotycznego systemu wizyjnego

Przepraszamy. To badanie zostało zakończone.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom.

kwestionariusz robotycznego systemu wizyjnego

zasady i warunki
  • Badanie zakończy się 19 czerwca 2015 roku.
  • Ograniczy sie do jednego prezentu dla jednego klienta.
  • Tylko odbiorcy, którzy otrzymali ten e-mail są uprawnieni do wzięcia udziału w tym badaniu.
  • Tylko Dla klientów z aktualnym adresem e-mail do korespondencji i do tych którzy otrzymali ten e-mail bezpośrednio z KEYENCE.
    Prezent będzie wysłany na adres odpowiedniej firmy (Czas oczekiwania 4-6 tygodni dla dostawy po zakończeniu badania).
  • KEYENCE Zachowuje prawo ostatecznej decyzji we wszystkich sprawach, w odniesieniu do badania.
    Rzeczywisty wygląd produktu może różnić się od tego zamieszczonego na zdjęciu ze względu na dostępność magazynu.

Pytanie 1. Wybierz prezent, który chcesz otrzymać po zakończeniu tego badania. *

* Zdarzały się przypadki, w przeszłości, gdzie nie docierały prezenty uczestników badania i zostały zwrócone. Proszę sprawdzić, czy informacje dotyczące rejestracji są poprawne. Jeśli komunikat jak "nazwa firmy" jest pusty, adres jest nieprawidłowy lub zaktualizowane informacje zostały pominięte" jest wyświetlany na stronie rejestracji, uprzejmie prosimy o uzupełnienie odpowiednio każdej z sekcji.

Pytanie 2. Jak określiłby Pan swoje obowiązki oraz odpowiedzialność związaną z zajmowanym stanowiskiem? *
Pytanie 3. Jaki rodzaj opisu najlepiej pasuje do Pana Zakładu produkcji?*
Pytanie 4. Czy bierze Pan udział w specyfikowaniu systemy wizyjnego bądź robota? *
Pytanie 5. Jak często używa Pan systemu wizyjnego związanego z aplikacją robotyczną? *
Pytanie 6. Jak często musi Pan rekalibrować system wizyjny lub dostosowywać pozycję robota? *
Pytanie 7. Jak określiłby Pan trudności związane z kalibracją systemu wizyjnego do aplikacji robotycznej? *
Pytanie 8. Jak według Pana wyglądałby idealny proces związany z kalibracją robota i systemu wizyjnego? *
Pytanie 9. Jaka ilość aplikacji robotycznych obecnie znajduje się w zakładzie produkcyjnym? *
Pytanie 10. Jakiej marki roboty używane są w zakładzie produkcyjnym? *
Pytanie 11. Jakiej marki roboty używane są w zakładzie produkcyjnym? *
Pytanie 12. Ile systemów wizyjnych znajduję się obecnie w zakładzie produkcyjnym (liczba przybliżona)? *
Pytanie 13. Jakiej marki systemy wizyjne są wykorzystane w zakładzie produkcyjnym? *
Pytanie 14. Jakie są największe trudności związane z systemami wizyjnymi w zakładzie produkcyjnym? *

Przepraszamy. To badanie zostało zakończone.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom.