International Belgium

Prepáčte, tento prieskum sa skončil.
Ďakujeme všetkým za účasť.

Anketa o využívaní dotykových senzorov

Kliknite tu pre začiatok prieskumu

Jednoducho vyplňte nasledujúci dotazník a
ako darček od nás získate
Prenosnú nabíjačku pre Váš telefón

Produktové informácie

Vysoko presný digitálny dotykový senzor
[GT2 Series]
"pevná a robustná konštrukcia"

*Podmienky a pravidlá
- Táto ponuka platí len pre odpovede zaslané do 30. júna, 2016.
- Limitovaná ponuka : iba 1 darček pre každého zákazníka.
- Farba darčeka sa môže líšiť.

- Ponuka je obmedzená počtom kusov na sklade.
-Dodávka do 4 – 6 týždňov od ukončenia prieskumu.
- Účatník prieskumu musí zadať platnú e - mailovú adresu firmy.

Q1-1. Akú značku kontaktných senzorov používate najviac ? (povinné)
Q1-2. Teraz by sme sa Vás radi spýtali na senzory , ktoré používate najviac . Aký je ich záber v milimetroch ? (povinné)
Q1-3. Koľko kontaktných senzorov teraz používate vo výrobe ? (povinné)
Q1-4. Koľko kontaktných senzorov ročne zakúpite pre potreby Vašej výroby ? (povinné)
Q1-5. Koľko by bola cena za jeden systém? ( Ak sonda potrebuje zosilňovač , potom cena = zosilňovač + sonda . Pokiaľ máte do jedného zosilňovača zapojených viac sond , potom cena = zosilňovač + všetky zapojené sondy vydelených počtom sond ) (povinné)
Q1-6. Ako senzory , ktoré teraz požívate pripevňujete k strojom ?
Q1-7. K čomu je kontaktný senzor pripojený ? (povinné)
Q1-8. Akým spôsobom je tento kontaktný senzor zapojený ? (povinné)
Q1-9. Teraz nás zaujíma , aký druh PC softvéru používate? (Prosím vyberte jednu z možností ) (povinné)
Q1-10. Ak potrebujete upraviť nastavenia (napr. zmeniť toleranciu) Vášho softvéru, ako budete postupovať? (povinné)
Q1-11. Ak by softvér bol dostatočne jednoduchý, aby ste všetko mohli urobiť sami, bola by to pre Vás výrazná pridaná hodnota? Ak môžete zmeniť alebo upraviť nastavenia softwaru sami, zaškrtnite prosím "Urobíme to sami" (povinné)
Q1-12. Máte v pláne v najbližšej dobe kúpiť kontaktné senzory? (povinné)
Q2-1. Ako sú tieto kontatkné senzory zapojené? (povinné)
Q2-2. Máte momentálne pripojené nejaké senzory k PC? (povinné)
Q2-3. (Ak bola vaša odpoveď na predchádzajúcu otázku "Nie") Ak by sa to dalo urobiť jednoducho, kam by ste senzor potrebovali zapojiť?
Q2-4. Plánujete v najbližšej dobe nákup kontatkných senzorov? (povinné)
Q2-5. V prípade, že plánujete používať alebo možno nahradiť doterajšie kontakné senzory, čo by pre Vás bolo najdôležitejšie? (povinné)

Prepáčte, tento prieskum sa skončil.
Ďakujeme všetkým za účasť.