Optisch meetsysteemIM-7000 Reeks

IM-SG3

Getemperde glasplaat voor IM-7030

Afmetingensysteem