Digitale contactsensor voor algemene doeleinden

GT Reeks

Datacommunicatie

Datacommunicatie met tot 10 versterkers

Een eenvoudige communicatie-eenheid zorgt voor de communicatie met maximaal 10 versterkers, inclusief de detectie van data opgeslagen in een versterker.

BCD-uitgangseenheid

BCD-uitgangseenheid

De DL-RB1 zorgt ervoor dat een PLC of een ander extern apparaat detectiedata van de opgegeven versterker kan lezen.

RS-232C-communicatie-eenheid

RS-232C-communicatie-eenheid

De DL-RS1 zorgt dat een PLC, PC of ander extern apparaat de detectie- of instellingsdata voor een versterker of het berekeningsresultaat van de data voor verschillende versterkers kan lezen, en zorgt ook dat de instellingsdata naar een versterker kunnen worden geschreven.

METINGBIBLIOTHEEK

Meetsensoren