Digitale contactsensor voor algemene doeleinden

GT Reeks

GT reeks digitale contactsensor

Digitale contactsensor voor algemene doeleinden met drukknopkalibratie

GT lijn

Gemakkelijke en eenvoudige installatie

Gemakkelijke en eenvoudige installatie

Vermindert het vereiste werk significant

Hoe goed een sensor ook kan zijn, het gebruik kan nog steeds moeilijk verlopen omwille van een ingewikkelde installatie of bediening. De GT reeks vermindert op significante wijze het nodige werk door zijn eenvoudige installatie en bediening.

Vereenvoudigde instelling

Vereenvoudigde instelling

Totale kostreductie

Vereenvoudigde instelling elimineert de nood aan analoge I/O-kaarten en vervelende PLC-programmatie.

Eenvoudig te lezen

Eenvoudig te lezen

Snel, herkenning in één oogopslag

Snelle herkenning in één oogopslag is belangrijk voor een efficiënte bediening. De eenvoudige en duidelijke tweekleuren indicator en balkgrafiek zijn goed onthaald bij de gebruikers.

METINGBIBLIOTHEEK

Meetsensoren