Versterker-eenheid
Type
Vormgeving/model
Beoordelings-uitgang
(5 uitgangen)
DIN-rail-montagetype
Paneelmontagetype
5 uitgangs-functie
Beoordeelt de 5 toestanden HH/Hoog/Go/Laag/LL
Bankfunctie
Registreert grensinstellende waarden en vooringestelde waarden in tot 4 verschillende groepen
Berekeningsfuncties met gebruikmaking van uitbreidingseenheden
Maakt berekeningen zoals maximumwaarde, minimumwaarde, en mate van vlakheid mogelijk

Losse draad Connector Paneel
Hoofdeenheid NPN GT2-71N GT2-71CN GT2-75N
PNP GT2-71P GT2-71CP GT2-75P
Uitbreidingseenheid NPN GT2-72N GT2-72CN GT2-76N
PNP GT2-72P GT2-72CP GT2-76P

Analoge uitgang
(4 tot 20 mA)
DIN-rail-montagetype
3 uitgangs-functie
Beoordeelt de 3 toestanden Hoog/Go/Laag
Bankfunctie
Registreert grensinstellende waarden en vooringestelde waarden in tot 4 verschillende groepen
Berekeningsfuncties met gebruikmaking van uitbreidingseenheden
Maakt berekeningen zoals maximumwaarde, minimumwaarde, en mate van vlakheid mogelijk

Connector
Hoofdeenheid NPN GT2-71MCN
PNP GT2-71MCP

Pulsuitgang DIN-rail-montagetype
Selectie minimum faseverschil
[0,5/2,5/5/25 μs]
Kan batchuitgang of positie-informatie verstrekken.

Losse draad
Hoofdeenheid NPN GT2-71D

Groot
beeldscherm
Paneelmontagetype
Gemakkelijke bediening met een groot beeldscherm en toetsen.
Tot 11 sensorkoppen kunnen worden aangesloten door gebruik van het uitbreidingspaneel.
* Met alleen de hoofdeenheid, kunnen tot 2 sensorkoppen worden aangesloten

Connector
Hoofdeenheid NPN GT2-100N
PNP GT2-100P
Uitbreidingspaneel
(3 sensorkoppen/1 paneel)
NPN GT2-E3N
PNP GT2-E3P

Multi-sensor
Versterker-eenheid
DIN-rail-montagetype
Tot 5 sensorkoppen kunnen worden aangesloten op 1 versterkereenheid
Tot 15 sensorkoppen kunnen worden aangesloten door 2 versterkereenheden toe te voegen
* Een communicatie-eenheid (DL reeks) is nodig voor uitgang.

Multi-kop-verbinding
Hoofdeenheid GT2-500
Uitbreidingseenheid GT2-550