* Als de tekst moeilijk te lezen is, raadpleeg dan de CAD of de handleiding.

op-88159_dimension_01.gif

OP-88159 Dimension