International Belgium

ABLE-functie voor het betrouwbaar meten van alle doelen

Oppervlakte sensing-technologie en nieuwe meetalgoritmes

Meting van diffuse, transparante, of doorschijnende doelen.

ABLE-functie voor het betrouwbaar meten van alle doelen

Meervoudige reflectiedoelen zijn geen probleem

Conventionele laser-verplaatsingssensoren waren ongeschikt voor metingen aan transparante en doorschijnende doelen, en voor doelen die meervoudige reflecties veroorzaken. Dank zij de ABLE oppervlakte sensing-technologie en nieuwe meetalgoritmes, zijn hoognauwkeurige metingen aan dit soort doelen nu mogelijk.

ABLE*

Het verschuiven van de laser-emissieduur en het laservermogen op een doel

Verschuiven van de oppervlakte-omstandigheden om de helderheid van de laser op het optimale niveau te regelen

De ABLE technologie meet het oppervlak van een doel en regelt de intensiteit van het laserlicht op een optimaal niveau. ABLE regelt op intelligente wijze de drie elementen van de laseremissie: tijd, vermogen en versterking (versterkingsfactor CCD), wat leidt tot een groot regelbereik van de lichthelderheid, die tot 90 keer groter is dan die van conventionele modellen. Bovendien is de snelheid 120 keer groter dan die van conventionele modellen door het gebruik van een real-time sturing met een high performance-CPU. Nauwkeurige metingen zijn mogelijk, ondanks de drastische wijzigingen in de oppervlaktetoestand van het doel. * ABLE= Active Balanced Laser control Engine

RPD*-algoritme

RPD*-algoritme

Meten van het oppervlak van doorschijnend plastic met een grote nauwkeurigheid

RPD annuleert het geleidelijke verbreding van de golfvorm van het ontvangen licht, veroorzaakt door de diffuse reflectie van laserlicht, dat het doel binnen komt, om daarna de ware piekpositie (Real Peak* RPD= Real Peak Detectie) betrouwbaar te detecteren.

Multi-ABLE sturing

Multi-ABLE sturing

Optimaliseren van het licht-emissieniveau op het oppervlak van meervoudige transparante doelen

Hoognauwkeurige metingen, niet beïnvloed door transmissiefactoren of de reflectieverhouding, zijn mogelijk door het optimaliseren van de intensiteit van het laserlicht voor elke laag van een transparant doel en het synthetiseren van de golfvorm van elke laag. (octrooi aangevraagd)

MRC* algoritme

MRC* algoritme

Uitschakelen van meervoudige reflecties van een metalen oppervlak

Indien twee of meer pieken worden veroorzaakt door meervoudige reflecties, gaat het algoritme de golfvormen vergelijken met de laatst ontvangen golfvorm, en gaan bepalen welke het best overeenkomt met de “juiste golfvorm”. (octrooi aangevraagd) * MRC = Multiple Reflection Cancel

Brede spot optisch systeem

Brede spot optisch systeem

Selecteerbaar naargelang de doelen en de toepassingen

Er zijn twee types laser beamspot-diameters beschikbaar: * Het brede beamspot-type biedt een nieuw ontworpen cilindrische lens, die stabiele metingen toelaat op patroonvormige oppervlakken. * Beamspot type biedt een scherpe beamspot van 30 µm diameter voor het meten van kleine doelen. Selecteer het type dat het best geschikt is voor uw toepassing