International Belgium

Stabiele meting, zelfs met speciale doelen

Speciale meetalgoritmen opgenomen

Doorschijnend object (RPD*-ALGORITME)

Een doorschijnend object veroorzaakt een diffuse reflectie onder het oppervlak wanneer de laserstraal het object penetreert en het golfpatroon van het ontvangen licht wordt verbreed. Het RPD-algoritme kan de werkelijke piek detecteren door de impact van de verbrede golfpatronen op te heffen.
* RPD=Real Peak Detect (werkelijke piek detecteren)

Transparant object (MULTI ABLE-BESTURING)

Optimaliseert de laserintensiteit door het gereflecteerde licht te detecteren en hierop aan te passen voor elke laag van een transparant object. Hoge nauwkeurigheid wordt behaald omdat de meting niet wordt beïnvloed door de reflectiviteit van elke laag.

Optimaliseert lichtintensiteitsbesturing door het licht van elke laag te detecteren. Door de golfpatronen te synthetiseren, zijn uiterst nauwkeurige metingen met onvoldoende licht of verzadiging mogelijk.