International Belgium

Omdat de TM-3000 2D is, is het mogelijk...

Meet enkelvoudige punten en randdimensies

[1. Kantel] Meten van de buitendiameter van een hellend doel

(Actueel toepassingsvoorbeeld) Meten van de buitendiameter van een katheter

TM-3000 reeks

Aangezien de TM-3000 reeks de buitendiameter meet op basis van een 2D-beeld en het kan eveneens informatie geven over de helling van het doel. Op basis van deze informatie kan het buitendiameters meten terwijl de helling automatisch wordt gecorrigeerd.

Conventioneel laser scannend type

Als het doel verder kantelt, wordt de gescande diameter groter (De grijze curve in de grafiek rechts) en kan dit leiden tot onjuist gemeten waarden.

[2. Ruwheid] Meten van de buitendiameter van een doel met een ruw oppervlak

(Actueel toepassingsvoorbeeld) Meten van de buitendiameter van een rol uit een kopieermachine

TM-3000 reeks

Een gebied wordt gedefinieerd op basis van het vastgelegde beeld. Berekenen van het gemiddelde van de diameters in het gebied minimaliseert de fout die tijdens de meting wordt veroorzaakt door het ruwe oppervlak.

Conventioneel laser scannend type

Wanneer een doel met een ruw oppervlak is gemeten, fluctueert de gemeten waarde afhankelijk van de meetpositie en resulteert dat in een grotere fout.

[3. Smal] Meten van de buitendiameter op verschillende punten op smalle intervallen

(Actueel toepassingsvoorbeeld) Meten van de buitendiameter van een injectienaald

TM-3000 reeks

U kunt de gemeten waarden bekomen door een gebied te specificeren rond de doelsectie op het vastgelegde beeld. In tegenstelling tot conventionele micrometers, kan de meting voltooid worden zonder de gebruikelijke problemen van het verwerken van de wijzigende doelpositie of het voorbereiden van een bewegend mechanisme.

Conventioneel laser scannend type

De enige manier om de buitendiameters in smalle intervallen te berekenen is enerzijds door 1) de doelpositie te wijzigen of 2) het doel te scannen. Het meten duurde langer en kostte meer moeite, en was ook duurder in onderhoud omwille van het onderhoud van de houder

[4. Excentriciteit] Meten van de excentriciteit op meerdere punten van een roterend doel

(Actueel toepassingsvoorbeeld) Meten van de excentriciteit op meerdere punten van een solenoïdeklep

TM-3000 reeks

Het meten gebeurt door de selectie van meetpunten op de vastgelegde gegevens. Het meten van de afwijking op meerdere punten kan perfect gesynchroniseerd en uitgevoerd worden in één keer, zodat de cyclustijd significant afneemt.

Conventioneel laser scannend type

De tijd die vereist is voor het meten van meerdere punten is uitgedrukt als: Aantal meetpunten x rotatietijd evenals de tijd die nodig is voor de verplaatsing tussen de meetpunten. Bijgevolg was een 100% inspectie onmogelijk.

[5. Afstand] Meten van de buitendiameter op een vast punt

(Actueel toepassingsvoorbeeld) Meten van de buitendiameter van een bit

TM-3000 reeks

De correctiefunctie voor de positie zorgt dat de buitendiameter kan gemeten worden op een vaste afstand vanaf een opgegeven punt. Het corrigeren van de uitslag of helling van de positie van het doel zorgt voor een kwalitatieve evaluatie over een actuele productlijn.

Conventioneel laser scannend type

Conventionele micrometers vereisen de voorbereiding van een speciale meethouder die zorgt voor de juiste uitlijning van het doel voor de meting. Nauwkeurige meting was moeilijk omdat de gemeten waarde telkens varieerde omwille van de variatie van de positie.

[6. Stap] Meten van het hoogteverschil van een getrapt doel

(Actueel toepassingsvoorbeeld) Meten van het hoogteverschil/buitendiameter van een inspuittoestel

TM-3000 reeks

Effecten van kanteling kunnen gecorrigeerd worden tijdens de meting bij het berekenen van de 2D-gegevens. Zowel het hoogteverschil en de buitendiameter kunnen gemeten worden met één sampling, zodat inline meten mogelijk wordt.

Conventioneel laser scannend type

Nadat het referentiepunt is gemeten, is het doel verplaatst naar het punt om het hoogteverschil te meten. Het systeem vereist een bewegend mechanisme dat problemen veroorzaakte zoals nauwkeurigheidsproblemen en hogere kosten. Daarnaast was een nauwkeurig meting moeilijk omdat de resulterende waarde groter werd wanneer het doel helde.

[7. Max] Meten van de maximale/minimale buitendiameter

(Actueel toepassingsvoorbeeld) Meten van de buitendiameter van een ampul

TM-3000 reeks

Het meten wordt in één keer uitgevoerd door gebruik te maken van het volledige beeld en de maximale diameter kan bepaald worden van het resultaat. Aangezien de maximum waarde gegeven kan worden van de volledige afbeelding, wordt de meting niet beïnvloedt door fouten die voortvloeien uit het gebruik van een meethouder.

Conventioneel laser scannend type

De conventionele micrometers scande het doel en bepaalde vervolgens de maximale diameter op basis van de gescande gegevens. De meting duurde langer of was niet nauwkeurig omwille van de invloed van de nauwkeurigheid van de meethouder.