Zoekgeschiedenis
  Reeks ( resultaten)
   Modellen ( resultaten)
    Zoekterm

     High-speed beeldvorming voor slow motion analyse

     VW-9000 Reeks

     Gevorderde microscopische observaties

     Hybride microscoop systeem dat een high-speed camera combineert met de mogelijkheden van een digitale microscoop

     Gevorderde vergrootte waarneming

     Grote scherptediepte voor levendige en scherpe 3D-waarneming

     Snelle en natuurlijke waarneming

     Snelle en natuurlijke waarneming

     De VW-9000 serie beschikt over een scherptediepte die minstens 20 keer groter is dan bij optische microscopen. Daardoor kan de VW-9000 serie het oppervlak van een doel met grote pieken en dalen nauwkeurig waarnemen. Dit is onmogelijk te behalen met traditionele optische microscopen. Daarnaast kunnen het aantal observatiestappen en scherpstelling drastisch worden verminderd.

     Waarneming onder alle hoeken

     Waarneming onder alle hoeken

     Het Free angle observatiesysteem elimineert blinde vlekken op het doel uit door het bekijken onder meerdere hoeken te vereenvoudigen

     Het VW-9000 systeem biedt zowel een gemakkelijke handheld bediening als flexibele waarneming met stand. Verminder beduidend de nodige tijd voor het vastleggen van beelden onder verschillende hoeken en posities met behulp van het free angle observatiesysteem. Hierdoor zal u nooit meer een detail in uw waarnemingen missen.

     High Dynamic Range functie

     Visualiseer eenvoudig laag contrast en reflecterende doelen

     High Dynamic Range functie

     Erg performante grafische engine met een 16-bit kleurenresolutie

     Een geavanceerde, erg performante grafische verwerking laat u toe beelden in 16-bit gradatie via de RGB-data van elke pixel te registreren, in plaats van de traditionele 8-bit data. Hierdoor kunnen structuren erg nauwkeurig worden weergegeven zoals bij traditionele systemen niet mogelijk is. Verder worden verkregen beelden opgeslagen als 16-bit data, voor nauwkeuriger observatie wanneer nodig.

     GROOT DYNAMISCH BEREIK

     HDR functie

     De camera registreert meerdere kleurenbeelden met een verschillende helderheid door het automatisch bijregelen van de sluitertijd, en produceert dan een beeld aan met een hoog gradatieniveau. Omdat het gamma aan bereikbare helderheidsniveau's werd uitgebreid, zijn nauwkeurige observaties met glans, en gedetailleerde afbeeldingen van gebieden met een lage kleurengradatie mogelijk.

     HDR functie

     Kan gemakkelijk worden gebruikt door iedereen

     Automatische scherpstelling & stapsgewijze scherpstelling

     Automatische scherpstelling & stapsgewijze scherpstelling

     Mogelijkheid van automatische scherpstelling (auto focus) bij gebruik van het gemotoriseerde Free angle observatiesysteem (VHX-S50). Een afzonderlijke schaal (jog focus) biedt verder ook de mogelijkheid tot fijnregeling van de de scherpstelling.

     Snelle 3D-weergavefunctie

     In combinatie met de gemotoriseerde Z-as zijn automatische dieptesamenstelling en 3D weergave mogelijk met een druk op de knop van de console. Naast een kortereobservatietijd worden op deze manier ook menselijke fouten uitgeschakeld bij de opbouw van 3D beelden.

     Snelle 3D-weergavefunctie

     3D hoogte-meetfunctie

     3D hoogte-meetfunctie

     Biedt een schaal en hoogte/kleuren-kaart bij 3D beelden. De kleurenschaal laat de gebruiker toe gemakkelijk hoogteverschillen te bekijken op een oppervlak met een wisselende topografie.

     Meten in realtime

     verschillende meetgereedschappen zijn beschikbaar die zorgen voor kwantitatieve gegevens van elk tweedimensioneel beeld, vastgekegd met de VW high-speed microscoop. Metingen kunnen gemakkelijk worden toegepast door simpele muisklik op de gewenste punten van een beeld, of door het systeem automatisch de belangrijke delen van het beeld te laten extraheren.

     AFSTAND

     AFSTAND

     De afstand tussen twee punten op het scherm kan gemeten worden door de punten met de cursor op te geven.

     STRAAL

     STRAAL

     De straal van een cirkel kan gemeten worden door drie punten op de cirkel op te geven.

     AFSTAND TOT HET MIDDELPUNT

     AFSTAND TOT HET MIDDELPUNT

     Geef drie punten op de omtrek van twee aparte cirkels op om de coördinaten van het middelpunten van een cirkel te vinden. De afstand tussen de twee middelpunten van de cirkels kan worden gemeten door deze na elkaar op te geven.

     X-Y AFSTAND

     X-Y AFSTAND

     De longitudinale (X-richting), transversale (Y-richting) en diagonale (D-richting) afstanden van een rechthoek, gevormd door de coördinaten van vier assen (twee in de X-richting en twee in de Y-richting), kunnen in één keer worden gemeten

     OPPERVLAK/TELLING/AUTOMATISCHE METING

     Het doel van de meting kan automatisch geëxtraheerd worden door een onderscheid te maken in de helderheid en kleuren in een beeld. Het gebied en de omtrek worden gemeten. Het aantal geëxtraheerde oppervlakken kan eveneens automatisch worden geteld.

     LENGTE VAN EEN LOODRECHTE LIJN

     De kortste afstand (loodrechte lijn) tussen een lijn die zich bevindt tussen twee punten en een ander willekeurig punt kan worden gemeten.

     AFSTAND TUSSEN PARALLELLE LIJNEN

     De kortste afstand tussen twee parallelle lijnen kan worden gemeten door twee punten op te geven die een lijn tekenen en een tweede parallelle lijn.

     HOEK

     De hoek die wordt bepaald door drie geselecteerde punten op het scherm kan worden gemeten.

     OVERLAY SCHALEN

     Een streep, maas, kruis of andere vorm kan als schaal worden weergegeven. Deze kunnen op een handige manier gebruikt worden als referentieschaal voor een vereenvoudigde meting of voor het afdrukken van beelden.

     Automatische lens/zoom herkenningsfunctie

     Herkent de huidige lens en de gebruikte vergroting. Hierdoor vervalt de noodzaak om te ijken na het veranderen van de vergroting.

     Automatische lens/zoom herkenningsfunctie

     Voor uw ondersteuning

     Microscopen