Typen meetsystemen

Wervelstroom afstandssensoren

Wervelstroom-methode

Bij de wervelstroom-methode worden hoogfrequentie magnetische velden gebruikt. Het hoogfrequente magnetische veld wordt opgewekt door een hoogfrequente stroom naar de spoel in de sensorkop te laten gaan. Indien een (metalen) meetdoel in dit magneetveld wordt ingebracht, veroorzaakt de elektromagnetische inductie een magnetische flux die over het oppervlak van het object gaat, en wervelstromen die in verticale richting lopen. Hierdoor verandert de impedantie van de sensor. Bij wervelstroom afstandssensoren wordt met de resulterende verandering in de oscillatie de afstand gemeten.

A
Detectiedoel
B
Wervelstroom
C
Hoogfrequent magnetisch veld
D
Spoel
E
EX-reeks
F
Hoogfrequent oscillatiecircuit
BELANGRIJKSTE PRODUCT

INDEX