Typen meetsystemen

Ultrasone afstandssensoren

Ultrasone methode

De ultrasone afstandssensoren zenden ultrasone golven vanuit de sensorkop en ontvangen de golven die door het doelobject worden weerkaatst. De afstand wordt gemeten door de tijd tussen de emissie en de ontvangst van de ultrasone golf te detecteren en te berekenen.

A
Uitgezonden golf
B
Ontvangen golf

Als de gedetecteerde afstand als L, de tijd vanaf de emissie van het ultrasone geluid tot de ontvangst als T en de geluidssnelheid als C worden weergegeven, kan de gedetecteerde afstand worden berekend met de formule L = 1/2 × T × C. (T is de "heen-en-weer"-tijd; deze wordt dus gedeeld door 2).

L = \frac{1}{2} \tijd T \tijd C
BELANGRIJKSTE PRODUCT

INDEX