Kleurresolutie

Kleurresolutie verwijst naar het vermogen van elke pixel om een aantal kleurtinten weer te geven (ook kleurdiepte of bitdiepte genoemd).
De kleurresolutie wordt gewoonlijk gemeten aan de hand van de mate waarin de intensiteit van de drie primaire kleuren (rood, groen en blauw) kan worden uitgedrukt.
Het aantal beschikbare niveaus om elke kleur weer te geven, hangt af van het aantal bits waarmee elke tint uniek kan worden gekarakteriseerd.
Wanneer er bijvoorbeeld een 8-bits kleurencamera wordt gebruikt, heeft elke afzonderlijke kleur 8 bits of 256 niveaus (2 tot de 8e macht) om het bereik ervan weer te geven.
Bij de evaluatie van de primaire kleuren (R,G,B) kan een 8-bits kleurencamera 16.777.216 kleuren weergeven (256 × 256 × 256).
Gemiddeld kan het menselijk oog ongeveer 10 miljoen kleuren onderscheiden.
De weergave van 16,77 miljoen kleuren moet dus meer dan voldoende zijn.
In werkelijkheid is het vermogen van het menselijk oog om kleuren te analyseren, echter afhankelijk van de kleur die wordt bekeken (het menselijk oog is bijvoorbeeld zeer gevoelig voor groen).

R:256 tintniveaus × G:256 tintniveaus × B:256 tintniveaus = 16,77 miljoen kleuren

INDEX