Przykłady zastosowań - Pakowanie/Palety

Przemysł Spożywczy, Medyczny, Farmaceutyczny

Usprawnienia na linii

Sprawdzenie jakościowe

Dotychczas sprawdzenia jakościowe wymagały ręcznej kalibracji czujników w czasie przezbrojeń między formatami o różnej wysokości produktów.

Instalacja czujnika LR-Z nad produktem i wykorzystanie zewnętrznego wejścia kalibracji skraca czas przezbrojenia i gwarantuje precyzyjność operacji.