Obserwacja i natychmiastowa identyfikacja materiału NOWOŚĆ Głowica do laserowej analizy elementarnejSeria EA-300

Wystarczy umieścić próbkę, by zmierzyć ją bez konieczności wstępnego przetwarzania

Natychmiastowa analiza pierwiastków

Laser nanosekundowy / Emisja plazmy

AI-Suggest

Wykryte pierwiastki są analizowane. Szybko otrzymujemy podpowiedzi najbardziej prawdopodobnej substancji.

Dowiedz się więcej z katalogu