Wystarczy umieścić obiekt i nacisnąć przycisk Dwie możliwości szybkich pomiarów

Użytkownicy projektorów analogowych, suwmiarek i mikrometrów

Szybki i łatwy pomiar na dużym obszarze

Cyfrowy projektor pomiarowy IM-8000

Użytkownicy mikroskopów pomiarowych i optycznych CMM

Pomiar o wysokiej dokładności niezależnie od doświadczenia użytkownika

Multisensoryczna maszyna pomiarowa LM-X