Elektrická vozidla (EV), která neprodukují žádné skleníkové plyny, přitahují pozornost v rámci budování uhlíkově neutrální společnosti. Tato kapitola uvádí příklady pozorování a měření automobilových motorů a dílů souvisejících s řídicími jednotkami motoru (ECU) nebo střídači používanými pro elektrická vozidla (EV) pomocí digitálních mikroskopů.

Pozorování a měření komponentů elektrických vozidel (EV) pomocí digitálních mikroskopů

Charakteristiky EV

  • EV jsou ekologické, protože neprodukují skleníkové plyny.
  • Nízké náklady na palivo (elektřinu) na cestovní vzdálenost
  • Velké zrychlení
  • Malý počet dílů
  • Snadná údržba

Struktura automobilového motoru

V elektrických vozidlech jsou osazeny bezkartáčové střídavé motory. Není v nich žádný kartáč, což snižuje hlučnost a zjednodušuje údržbu.

Rotor
Výstupní hřídel, která přes reduktor pohání kola. Jsou použity permanentní magnety.
Stator
Tato část generuje sílu, která otáčí rotorem. Vede elektřinu skrz cívku statoru podle otáčení rotoru.
Senzor polohy otočení rotoru
Tento senzor detekuje polohu otočení rotoru a podle toho vede střídavý proud odpovídající rychlosti otáčení rotoru cívkou statoru.
  • A: Rotor
  • B: Cívka statoru
  • C: Stator
  • D: Senzor polohy otočení rotoru

Typy permanentních magnetů

Feritový magnet
Feritové magnety jsou levné a snadno se tvarují. Používají se ve stejnosměrných automobilových motorech.
Neodymový magnet
Neodymové magnety mají magnetickou energii nejméně 10krát vyšší než feritové magnety a používají se pro hnací motory EV. Neodymové magnety jsou nákladné, protože se při jejich výrobě používají vzácné zeminy. Neodymové magnety jsou magneticky tvrdé, jejich nevýhodou však je, že jsou citlivé na teplo a náchylné k rezivění.

Struktura statoru

Stator má vrstvy elektromagnetických ocelových plechů o tloušťce od 0,3 do 0,5 mm.
Použity jsou elektromagnetické ocelové plechy vyrobené z magneticky měkkých materiálů, protože póly magnetu musí být možné okamžitě obrátit. Čím jsou elektromagnetické ocelové plechy tenčí, tím více vířivých proudů se v nich podaří potlačit. (Menší energetické ztráty) Ztráty vířivými proudy lze navíc snížit pomocí povlaku plechů, který ocelové plechy vzájemně izoluje.

ECU a střídače

ECU a střídače používané pro EV mají následující charakteristiky.

ECU
ECU kontrolují elektřinu procházející cívkami statoru prostřednictvím výpočtu optimálního počtu otáček a momentu. Počet otáček je řízen frekvencí a moment je řízen proudem.
Střídač
Střídače jsou součásti, které mění stejnosměrný proud z baterií na střídavý. Střídače dokážou nejen přeměňovat stejnosměrný proud na střídavý, ale při přeměně také upravit frekvenci a množství proudu a tím ovládat počet otáček a moment motorů.

Pozorování a měření komponentů EV pomocí digitálních mikroskopů

Zde jsou nejnovější příklady pozorování a měření součástí EV pomocí digitálního 4K mikroskopu řady VHX od společnosti KEYENCE.

Pozorování cizích materiálů na povrchu motoru
VH-Z20, 200×, kruhové osvětlení, vlevo: snímek s hloubkovou kompozicí, vpravo: běžný snímek
Použití funkce hloubkové kompozice umožňuje provádět pozorování na snímcích zaostřených na celé obrazovce, a to i při velkém zvětšení.
Analýza prvků u cizorodých částic na kartě napájení

EA-300, 300×, kruhové osvětlení
Na místě lze provést rychlou analýzu k určení, zda pozorované objekty jsou cizí částice v kontejneru, nebo prach.

3D měření poloměru rohu lepeného magnetu
VH-Z20, 200×, kruhové osvětlení
3D měření profilu povrchu zlomu neodymového magnetu
ZS-200, 500×, kruhové osvětlení
Pozorování přilnutí lepidla rotoru
Boroskop o ø 1,8 mm, bez lepidla
S lepidlem
Použití boroskopu umožňuje pozorovat vnitřek motoru skrz 2mm mezeru.
Pozorování krimpované části svazku
VH-Z20, 100×, kruhové osvětlení, běžný snímek
Snímek po odstranění odlesků
Použití funkce odstranění odlesků potlačuje odrazy na objektu.
Pozorování odlupovaných plátků na elektromagnetickém ocelovém plechu

VHX-E20 40×, nahoře: snímek v režimu optického stínového efektu, dole: běžný snímek
Režim optického stínového efektu dokáže vizualizovat nepravidelnosti povrchu.