Během leštění se velikost brusiva postupně zmenšuje, aby se dosáhlo hladkého povrchu. Používá se jako dokončovací proces po broušení. Povrchy lze také vyleštit do zrcadlové úpravy, aby se snížily difúzní odrazy. V této části najdete přehled o procesu leštění a jsou zde uvedeny příklady jeho pozorování a kontroly pomocí digitálního mikroskopu.

Pozorování a kontrola procesu leštění pomocí digitálního mikroskopu

Co je leštění?

Jedná se o metodu použití brusiv k postupnému zeslabování materiálu, jejímž výsledkem je hladký povrch.
Používá se k tomu, aby povrchy byly lesklé jako zrcadlo nebo hladké, a zlepšuje vnější vzhled a kluznost produktů.

Slovníček brusiv a brusných bitů

Velikost zrna

Velikost zrna udává velikost brusiva. Vyjadřuje se číslem a obecně platí, že čím větší číslo, tím menší částice.

Pevnost vazby

Označuje tvrdost brusného bitu písmenem abecedy. Čím blíže k začátku abecedy, tím nižší je tvrdost. Čím blíže ke konci abecedy, tím vyšší je tvrdost. Základním pravidlem je použití měkkého brusného bitu s tvrdým cílovým předmětem a naopak.

Struktura

Označuje zrno jako procento objemu struktury.

Číslo struktury 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Procento zrna (%) 62 60 58 56 54 52 50 48 46
Spojovací činidlo (pojivo)

Látka, která drží pohromadě dva brusné bity, se nazývá spojovací činidlo (pojivo). Dvě typická spojovací činidla jsou následující.
Resinoid (B): Podporuje rotaci vysokou rychlostí a používá se při hrubém broušení.
Skelnaté (V): Používá se při dokončovacím broušení a leštění.

Typy leštění

Reprezentativní typy leštění a jejich charakteristiky jsou následující.

Leštění brusným bitem

Při této metodě leštění se produkt uvede do kontaktu s brusným bitem rotujícím vysokou rychlostí.

Bufování

Při této metodě leštění se brusivo nanáší na měkký kus látky nebo plsti, který se otáčí. Je to poslední krok v procesu leštění a používá se k získání zrcadlového nebo leštěného povrchu.

Lapování

Při této metodě leštění je produkt zajištěn na kruhové, ploché povrchové desce nazývané lap, která se otáčí při působení tlaku. V závislosti na typu brusiva se používají mokrá a suchá metoda.

Mokrá: Přidá se brusivo a zpracování se provádí při nízkém tlaku. Protože se provádí z hlediska rozsahu velké zpracování, povrch získá matnou úpravu.
Suchá: Brusivo se vtírá do nerovného povrchu desky a zpracování se provádí při vysokém tlaku. Provádí se z hlediska rozsahu malé zpracování a povrch získá zrcadlovou úpravu.

Leštění v bubnu

Při této metodě leštění se brusivo a produkt vloží do nádoby ve tvaru nádrže, která se poté otáčí. Přestože je tato metoda vhodná pro hromadnou výrobu, leštění je hrubší než v případě bufování nebo lapování. Tato metoda se často používá k odstranění otřepů z produktů.

Elektrolytické leštění

Při této metodě leštění prochází produktem elektřina, aby se dosáhlo hladkosti jeho povrchu. Tato metoda je sice nákladná, ale umožňuje leštění malých nebo úzkých dílů, které se jinak leští jen obtížně.

Typické materiály brusiv

K dispozici jsou různé typy brusiv. Typické materiály brusiv a jejich cílové předměty zpracování jsou následující.

Oxid hlinitý

Toto brusivo, známé jako alumina, je extrémně levné, a proto se používá tak široce jako karbid křemíku.
Cílové předměty zpracování: Železo, kovy

Karbidy

Karbid křemíku je reprezentativní brusivo, které je levné a široce používané.
Cílové předměty zpracování: Neželezné kovy (měď a hliník), nekovy

Zirkonia

Ačkoli toto brusivo není tak tvrdé jako diamanty, používá se k leštění těžko obrobitelných materiálů.
Cílový předmět zpracování: Těžko obrobitelné materiály

CBN

Toto brusivo je zkratkou termínu Cubic Boron Nitride a má tvrdost nižší pouze než diamanty, ale je dražší než ony. Jeho odolnost vůči vysokým teplotám mu zajišťuje dlouhou životnost.
Cílový předmět zpracování: Karbidové slitiny

Diamant

Protože není odolný vůči teplu, používá se toto brusivo k leštění materiálů, jako je sklo a křemík, které mají vysokou tvrdost a nízkou reaktivitu i při vysokých teplotách.
Cílové předměty zpracování: Sklo, silikon

Příklady pozorování a kontroly procesu leštění pomocí digitálního mikroskopu

Tato část představuje nejnovější příklady pozorování a kontroly procesu leštění pomocí 4K digitálního mikroskopu KEYENCE řady VHX.

Pozorování diamantového brusiva

1000×, koaxiální osvětlení

Automatické měření plochy obrazu brusiva

1000×, koaxiální osvětlení

Funkce automatického měření plochy umožňuje kvantifikovat velikost brusiv.

Pozorování ucpání pletiva
200×, kruhové osvětlení
Automatické měření plochy obrazu pletiva
Automatické měření plochy umožňuje snadno detekovat ucpání.
Pozorování brusného bitu

1000×
Vlevo: koaxiální osvětlení, vpravo: kruhové osvětlení

Porovnání 3D snímků před a po použití brusného bitu

100×, kruhové osvětlení
A: před použitím, B: po použití

Funkce 3D měření umožňuje měřit rozdíly ve tvaru před a po použití brusného bitu.

Pozorování povrchu se zrcadlovou úpravou
80×, kruhové osvětlení
Obraz povrchu se zrcadlovou úpravou v režimu optického stínového efektu
Funkce režimu optického stínového efektu umožňuje vizualizovat nepatrné zvlnění a škrábance na zrcadlovém povrchu.
Pozorování leštěného keramického povrchu
4000×, koaxiální částečné osvětlení
Obraz leštěného keramického povrchu v režimu optického stínového efektu
Funkce režimu optického stínového efektu umožňuje vizualizovat nepatrné nepravidelnosti na leštěném povrchu.
Měření drsnosti leštěného povrchu
500×, koaxiální osvětlení