Texturování povrchů je proces, který dává kovovým a plastovým povrchům texturu. Texturování dává produktům nejen luxusní vzhled, ale i další funkce, jako je třeba ochrana před odrazy nebo uklouznutím. Tato kapitola uvádí příklady pozorování a měření texturovaných povrchů pomocí digitálních mikroskopů.

Pozorování a měření texturovaných povrchů pomocí digitálních mikroskopů

Co je textura?

Textura je zvrásněný vzor vytvořený na kovovém nebo plastovém povrchu. Vedle jednoduchých nepravidelných vzorů je možné texturováním vytvářet i řadu dalších, například vzhled dřeva, vzhled kůže, matnou texturu a geometrické vzory.

Klasifikace a účel texturování

Vylepšení designu

  • Je přidán luxusní vzhled.
  • Vady lisování, například propadliny nebo svarové linie, jsou méně zřetelné.
  • Znečištění a nedostatky jsou méně zřetelné.

Vylepšení funkčnosti

  • Světlo se rozptyluje, což brání odleskům.
  • Je přidána ochrana proti uklouznutí.
  • Je zabráněno těsnému kontaktu.
  • Je vylepšeno zadržování vlhkosti a odpuzování vody.

Typy texturování

Kovové povrchy jsou buď texturovány přímo, nebo jsou texturovány kovové formy a textura je pak přenášena na produkty. Níže jsou uvedeny typické metody..

Leptání
Nepravidelnosti povrchu jsou vytvořeny zamaskováním ploch, které nemají být takto opracovány, a nanesením leptadla (žíraviny) na opracovávané oblasti. Tato metoda je typická pro vytváření textur koženého vzhledu.
Pískování
Do dutin kovových forem je vstřikováno jemné abrazivum, které vytvoří nepravidelnosti povrchu. Velikost nepravidelností povrchu je řízena změnou velikosti abraziva a síly otryskávání. Tato metoda je typická pro vytváření matných textur.
Broušení
Kovové formy jsou broušeny frézkami s malým koncem, což vytvoří nepravidelnosti povrchu.
Laserové opracování
Povrchy kovových forem jsou gravírovány laserem, což vytvoří nepravidelnosti povrchu. Lze tak vytvořit i složité geometrické vzory.

Příklady pozorování a měření texturovaných povrchů pomocí digitálních mikroskopů

Zde jsou nejnovější příklady pozorování a měření texturovaných povrchů pomocí digitálního 4K mikroskopu řady VHX od společnosti KEYENCE.

Pozorování textury volantu
VHX-E100, 100×, kruhové osvětlení
Běžný snímek

Snímek v režimu optického stínového efektu

K vizualizaci nepravidelností lze použít režim optického stínového efektu.

Režim optického stínového efektu
Snímek s barevnou mapou
Výškové rozdíly lze na snímku s barevnou mapou zobrazit v různých barvách.

Pozorování textury povrchu automobilového sedadla

ZS-20, 20×, kruhové osvětlení + vícenásobné osvětlení

Běžný snímek
Snímek s vícenásobným osvětlením
Pomocí funkce vícenásobného osvětlení je možné nastavit optimální světelné podmínky.

Pozorování textury přístrojové desky (bílá)

VH-Z20, 200×, kruhové osvětlení + HDR

Vlevo HDR + snímek s hloubkovou kompozicí Vpravo: běžný snímek
Pomocí funkce HDR a hloubkové kompozice lze jasně pozorovat i bílé textury.

3D měření profilu texturovaného povrchu

VH-Z20, 200×, kruhové osvětlení

Tvary textury lze analyzovat pomocí 3D měření profilu.

Automatické měření plochy texturovaného povrchu pomocí 3D snímku

VH-Z20, 200×, kruhové osvětlení

3D snímky, kde se výškové rozdíly zobrazují v různých barvách, lze analyzovat pomocí funkce automatického měření oblasti, což umožňuje měřit poměr rozložení výšek. Je tak možné provádět analýzu prototypů a kontrolu kvality.