Materiály z uhlíkových vláken jsou lehčí a pevnější než železo a beton. Používají se při výrobě nejrůznějších produktů leteckého průmyslu i dalších odvětví, včetně sportovního vybavení. Tato kapitola uvádí příklady pozorování a měření uhlíkových vláken pomocí digitálních mikroskopů.

Pozorování a měření uhlíkových vláken pomocí digitálních mikroskopů

Co je uhlíkové vlákno?

Uhlíková vlákna se vyrábějí vypalováním akrylových vláken (polyakrylnitrilových vláken), zvaných polyakrylonitrilový (PAN) prekurzor, při vysokých teplotách cca 1000 °C. PAN prekurzory mají průměr od 5 do 15 mikrometrů, což je zhruba desetkrát méně než u lidského vlasu. Jejich pevnost v tahu je však zhruba desetkrát vyšší než u železa, hustota (poměr hmotnosti k objemu) je přibližně čtvrtinová a jejich měrná pevnost (tj. pevnost ku hmotnosti) je cca 40krát vyšší. Tyto materiály poskytují jak vysokou pevnost (dají se těžko rozbít), tak i vysoký modul pružnosti (obtížně se deformují).

Co je CFRP?

CFRP znamená „carbon fibre reinforced plastic“, tj. plast vyztužený uhlíkovými vlákny.
FRP jsou kompozitní materiály vytvořené kombinací dvou nebo více materiálů. Přidáním vláken jako výztuže do plastové suroviny se dosáhne vysoké tuhosti a vysoké pevnosti. FRP, do nichž jsou jako výztuž přidána uhlíková vlákna, se nazývají carbon-fibre-reinforced plastics (CFRP). Kromě vysoké tuhosti a vysoké pevnosti se tyto materiály vyznačují vodivostí, odolností vůči teplu, malou tepelnou roztažností, samomazáním a prostupností pro záření.
CFRP mají výjimečné charakteristiky, ale jsou dražší než plasty vyztužené skelnými vlákny ("glass-fibre reinforced plastics", GFRP).
Tyto materiály ale mají i nevýhody. Například se obtížně zpracovávají, snadno tmavnou a na jejich povrchu zůstávají tvary vláken.

Příklady použití uhlíkových vláken

Uhlíková vlákna se používají v široké škále průmyslových odvětví. Tato část představuje některá hlavní použití.

Automobily, motocykly
Použití: střechy, spoilery, rámy sedadel, kola, kryty výfukových tlumičů, kostry karoserií
Letecký průmysl
Použití: součásti raket a umělých družic
Letecká doprava
Použití: karoserie letadel, listy vrtulí helikoptér
Železnice
Použití: karoserie vlaků, podvozky
Průmyslové strojní vybavení
Použití: díly robotů, chapadla, ramena a rámy dopravních zařízení
Elektrické spotřebiče
Použití: pláště, včetně skříní PC a krytů smartphonů
Spotřební zboží
Použití: obroučky brýlí a slunečních brýlí, helmy
Tlakové nádoby
Použití: nádrže na stlačený zemní plyn (CNG), nádrže na vodík, kyslíkové láhve pro hasiče
Zdravotnické prostředky
Použití: stoly na radiografické vybavení, kazety na rentgenové filmy
Sociální zabezpečení, ošetřovatelství
Použití: kolečková křesla, protézy dolních končetin, podpůrné obleky
Sportovní průmysl
Použití: násady golfových holí, tenisové rakety, rámy jízdních kol
Průmysl volného času
Použití: rybářské udice, jachty, motorové čluny, lyže, snowboardy

Příklady pozorování a měření uhlíkových vláken pomocí digitálních mikroskopů

Zde jsou nejnovější příklady pozorování a měření uhlíkových vláken pomocí digitálního 4K mikroskopu řady VHX od společnosti KEYENCE.

Pozorování průřezu uhlíkového vlákna
VHX-E2500, 2500×, koaxiální osvětlení
Pozorování prasklin na laminované desce z CFRP
ZS-200, 1000×, koaxiální osvětlení + spojování obrazu
Využitím funkce spojování obrazu lze pozorovat širokou oblast při vysokém rozlišení.
Pozorování uhlíkové tkaniny pro automobilovou karosérii
VHX-E20, 20×, kruhové osvětlení
Snímek v režimu optického stínového efektu
VHX-E20, 20×, kruhové osvětlení
Snímek v režimu optického stínového efektu + barevný snímek
Režim optického stínového efektu umožňuje pozorovat jemné nepravidelnosti na povrchu vláken bez použití skenovacího elektronového mikroskopu (SEM).
Automatické měření plochy průřezu násady golfové hole
ZS-200, 1000×, koaxiální osvětlení, před měřením
ZS-200, 1000×, koaxiální osvětlení, po automatickém měření plochy
Pevnost a hmotnost násady golfové hole lze analyzovat měřením podílu plochy uhlíkových vláken pomocí funkce automatického měření plochy.
Automatické měření plochy průřezu palivové nádrže
VHX-E500, 2000×, koaxiální osvětlení, před měřením
VHX-E500, 2000×, koaxiální osvětlení, po automatickém měření plochy
Nyní lze měřit přesně jednoduchým použitím funkce automatického měření plochy.