S tiskem se setkáváme všude, na obalech potravin a léků, v knihách, časopisech a mnoha dalších předmětech.
Tato část představuje příklady snímání obrazu a analýzy flexografie pomocí našeho digitálního mikroskopu.

Snímání obrazu a analýza flexografie pomocí digitálního mikroskopu

Co je to flexografie? (Zaměření na intenzitu a krásu tištěných znaků)

Flexografie je forma reliéfního tisku. Reliéfní tisková deska je deska s nezapuštěnými povrchy, které přenášejí znaky a obrázky.
Tisk se provádí nanášením inkoustu na nezapuštěné povrchy, stejně jako tisk deskou s reliéfním vzorem a ražení.

  • A: Rastrový válec
  • B: Stírací nůž
  • C. Inkoust 
  • D: Štoček
  • D: Formový válec
  • F: Tlakový válec
  • G: Tiskový papír

Při flexografii se barva nanáší na nezapuštěné pryskyřičné povrchy pomocí rastrového válce a poté se přenese na tiskový papír.

Gradace na obrázcích, jako jsou fotografie, je vyjádřena polotónovými body, což jsou drobné tečky, protože není možné použít různé inkousty podle gradace, jako je použití tmavého inkoustu pro tmavé oblasti.
Reliéfní tisk využívá malé množství inkoustu a je vynikající pro reprodukci drobných znaků a ostrého zobrazení. Je také vhodný pro tisk na produkty s nízkou hladkostí, jako jsou lepenky a papírové tašky.

Příklady snímání obrazu a analýzy flexografie pomocí digitálního mikroskopu

Tato část představuje nejnovější příklady snímání obrazu a analýzy flexografie pomocí digitálního 4K mikroskopu řady VHX od společnosti KEYENCE.

Pozorování povrchu flexibilní desky plošných spojů
500×, koaxiální osvětlení
Měření výšky bodu