Proces přidávání nových funkčností do relativně tenkých základních materiálů (cílů), jako jsou fólie, plechy, ocelové desky nebo sklo, se také nazývá „konvertování“. Obecně se to provádí pomocí potahování, např. potahování chemickým činidlem, nanášení a naprašování. Funkcionalizace se používá v celé řadě oblastí, např. pro elektrody dotykových panelů pro chytré telefony a tablety, potahování tenkou vrstvou na skle LCD a potahování přesným vzorem na elektronických deskách plošných spojů. V této části jsou představeny příklady pozorování a měření povlaku pomocí digitálního mikroskopu.

Pozorování a měření povlaku pomocí digitálního mikroskopu

Rozdíl mezi pokovováním a potahováním

Pokovování
Galvanické pokovování znamená, že vodivý kovový povrch je potažen jiným materiálem. Jedná se o asi nejběžnější metodu potahování materiálu kovem. Mezi další metody patří chemické pokovování, které využívá chemické reakce; tavné pokovování, které využívá ponoření do roztaveného kovu; a pokovování napařováním, které využívá rozprašování kovových par.
Potahování
Potahování umožňuje vytvořit vrstvu filmu na vodivých i nevodivých površích. Pokovování lze také považovat za jeden z typů povlaku.

Účely potahování

Funkcionalizace
Potahování lze použít ke zvýšení funkčnosti základního materiálu (cíle), např. zlepšením adheze, smáčivosti, vodoodpudivosti, odolnosti vůči korozi, teplotní odolnosti a odolnosti vůči opotřebení.
Povrchové zpracování
Povrchové zpracování se používá k optimalizaci povrchu základního materiálu jeho potažením chemickým činidlem. Jedním z příkladů je hydrofobní úprava polovodičových substrátových disků použitím chemického činidla před procesem potahování rezistem.
Dekorace (design)
Potahování se často používá ke zlepšení vzhledu (designu) cíle.

Typy potahování

Suché potahování
Suché potahování je obecný termín pro techniku, kdy se potahuje „pevným“ materiálem pro funkcionalizaci základního materiálu. Mezi typické metody potahování patří vakuové nanášení, iontové pokovování a naprašování. Suché potahování se používá pro potahování kovových materiálů a umožňuje vysoce kvalitní nanášení bez nutnosti procesu sušení. Nevýhodou je větší velikost zařízení, omezení kontinuální výroby a vyšší náklady.
Mokré potahování
Technika mokrého potahování se běžně používá v celé řadě průmyslových oborů. Materiál určený k funkcionalizaci je „zkapalněn“ procesem rozpouštění nebo disperze do média. Zkapalněný materiál se rovnoměrně nanáší na základní materiál a poté se suší nebo vytvrzuje, aby se přeměnil na pevný film. Pokud je nutné zabránit ulpívání prachu nebo cizích částic na tekutém filmu, provádí se mokré potahování v čistém prostoru. Na rozdíl od suchého potahování tato metoda nevyžaduje vakuové prostředí, ale místo toho může být používána v atmosférickém prostředí. K dispozici je široký výběr zařízení a cíl (základní materiál) může být přiváděn nepřetržitě. Protože mokré potahování přináší četné výhody při velkoobjemové výrobě, je široce využíváno v různých systémech potahování.

Příklady pozorování/měření povlaku pomocí digitálního mikroskopu

Nejnovější příklady pozorování a měření povlaku pomocí digitálního 4K mikroskopu KEYENCE řady VHX jsou uvedeny níže.

Pozorování vad na površích potažených pryskyřicí
ZS-200, 1000×, snímek s kruhovým osvětlením
Koaxiální osvětlení + snímek HDR
HDR umožňuje vizualizaci vad.
Pozorování materiálu povlaku
VHX-E500, 2000×, snímek s koaxiálním osvětlením

Snímek v režimu optického stínového efektu (mapování barev)

Režim optického stínového efektu umožňuje vizualizaci nepravidelností povrchu.

Pozorování nerovnoměrných aplikací povlaku

VH-Z20, 200×, koaxiální osvětlení

  • A: Běžný snímek
  • B: Diferenciální interferenční kontrast (DIC) + snímek HDR

Rozdílový interferenční kontrast (DIC) a HDR umožňují vizualizaci nerovnoměrných aplikací.

Hloubková kompozice transparentního povlaku

VH-Z20, 100×, kruhové osvětlení

  • A: Běžný snímek
  • B: Snímek hloubkové kompozice

Je také možné pozorovat transparentní povlak.

Pozorování povlaků na výrobcích z pryže
VHX-E500, 1500×, koaxiální osvětlení + snímek HDR
Snímek automatického měření oblasti
Automatické měření oblasti umožňuje kvantifikaci variací částic povlaku.
Měření rozdílu v tloušťkách povlaku substrátového disku
VHX-E2500, 2500×, koaxiální osvětlení
Měření tloušťky povlaku PCB v balení
VH-Z100, 400×, koaxiální částečné osvětlení
Pozorování cizích částic na transparentním povlaku
VHX-E500, 700×, koaxiální osvětlení + polarizační filtr
Uvnitř materiálu povlaku byly potvrzeny cizí částice.