S tiskem se setkáváme všude, na obalech potravin a léků, v knihách, časopisech a mnoha dalších předmětech.
Tato část představuje příklady snímání obrazu a analýzy rotačního hlubotisku pomocí našeho digitálního mikroskopu.

Snímání obrazu a analýza rotačního hlubotisku pomocí digitálního mikroskopu

Co je to rotační hlubotisk? (Vhodný pro reprodukci fotografií)

Rotační hlubotisk je reprezentativní formou hlubotisku. Štoček, na který jsou vyryty znaky a obrázky, se nazývá štoček pro hlubotisk.
Znaky a obrázky se vytisknou nanesením inkoustu na zapuštěné povrchy (buňky) a poté se inkoust přenese na papír. Tato metoda se často používá pro tisk fotoknih a produktových balíčků, protože dobře reprodukuje hloubku barev.

  • A: Tiskový papír
  • B: Tlakový válec
  • C: Stírací nůž
  • D: Štoček
  • E: Nanášecí válec
  • F: Inkoust

Inkoust se nanáší na desku pomocí nanášecího válce a odstraňuje se z netisknoucích ploch (nezapuštěných povrchů) seškrabováním pomocí stíracího nože. Barva se přenáší z buněk na papír mezi tlakovým válcem (tiskovým válcem) a štočkem (válcem pro rotační hlubotisk). Po zaschnutí se potištěný papír sroluje.
Znaky a obrázky jsou na štočku, který má železné jádro potažené mědí, vyřezány rytím nebo leptáním a poté je deska pochromována pro zvýšení odolnosti.
K tisku se používá rolový papír (rolovaný papír), který se po vytištění opět sroluje.

Barevná gradace je přizpůsobena hloubce a tvaru zapuštěných ploch (buněk). Tím se může drasticky změnit množství přeneseného inkoustu, takže rotační hlubotisk je vynikající pro reprodukci jemných gradací.
Navíc, jakmile je příprava dokončena a začne se tisknout, tisk bývá stabilní, protože je jen málo faktorů, které jej mohou ovlivnit. Štočky jsou odolné, díky čemuž je tento proces vhodný pro velkosériovou výrobu. Náklady na tvorbu štočků jsou však relativně vysoké, takže rotační hlubotisk může být nerentabilní, pokud se netisknou velké objemy, jako například časopisy.

Příklady snímání obrazu a analýzy rotačního hlubotisku pomocí digitálního mikroskopu

Tato část představuje nejnovější příklady snímání obrazu a analýzy snímků z rotačního hlubotisku pomocí digitálního 4K mikroskopu řady VHX od společnosti KEYENCE.

2D měření buněk
500×, koaxiální osvětlení
3D měření buněk
Měření objemu buněk
Barevná gradace je dána hloubkou a tvarem zapuštěných ploch.
Měření průřezu buňky