Mezi typické postupy obrábění kovů patří broušení, leštění a lisování. Dalším důležitým postupem zpracování kovů je tepelné zpracování. Tepelné zpracování mění různé vlastnosti materiálů, například pevnost, tvrdost, houževnatost, odolnost proti opotřebení a odolnost proti korozi. Tato kapitola vysvětluje základy tepelného zpracování kovů spolu s příklady, jak je lze pozorovat a měřit pomocí digitálních mikroskopů.

Co je tepelné zpracování?

Tepelné zpracování je sdružením Japan Metal Heat Treatment Association specifikováno jako proces zahřívání kovů do ruda a následného ochlazování. Popisuje je jako techniku obrábění kovů, která zahříváním a ochlazováním zlepšuje vlastnosti kovových materiálů bez změny jejich tvaru. Tepelné zpracování je postup zpracování kovů, stejně jako broušení a tvarování, a mezi měněné vlastnosti patří pevnost, tvrdost, houževnatost, odolnost proti nárazu, odolnost proti opotřebení, odolnost proti korozi, obrobitelnost a zpracovatelnost za studena.

  • A: Zahřívání (dokud kov nezčervená)
  • B: Ochlazování (dokud zahřátý kov nezčerná)

Typické metody tepelného zpracování

Kalení
Toto tepelné zpracování slouží k tvrzení oceli. Typická ocel při zahřátí na cca 700 °C zčervená a její krystalická struktura a vlastnosti se začnou měnit. Této změně vlastností se říká transformace a teplota, při které začne docházet ke změnám, se nazývá transformační teplota. Kalení je metoda tepelného zpracování, která mění krystaly železa na austenit, v němž se při teplotách přesahujících transformační teplotu rozptýlí velké množství uhlíku (tuhý roztok), a při následném rychlém ochlazení vodou nebo olejem je změní na velmi tvrdé krystaly zvané martenzit.
Žíhání
Toto tepelné zpracování mění velikost zrn oceli a změkčuje ji. Kov se zahřeje na teplotu cca 50 °C nad transformační teplotou. Poté, co je kov přibližně hodinu ponechán při této teplotě, se v peci pomalu ochladí. Toto zpracování se provádí pro usnadnění broušení při opracování výrobků.
Normalizační žíhání
Toto tepelné zpracování modifikuje nerovnoměrné struktury oceli tak, aby byly vhodné pro broušení a lisování. Při zahřátí na teplotu cca 50 °C nad transformační teplotou a následném ochlazení na vzduchu se krystalická zrna zmenší a zesílí.
Temperování
Toto tepelné zpracování zmenšuje tvrdost kalených nebo normalizačně žíhaných ocelí a zvětšuje jejich houževnatost. Oceli se zahřejí na cca 500 °C a potom ochladí. V důsledku tohoto procesu je ocel tvrdší a odolnější. Temperování je tepelné zpracování, které obnovuje houževnatost (tuhost) tím, že strukturu martenzitu vrací do stavu, v němž se srážely jemný ferit a cementit.

Princip kalení a temperování

Při pokojové teplotě nabývá ocel formy prostorově centrované krychlové mřížky, kde se atomy nacházejí u každého vrcholu a ve středu krychle.
Po kalení získá ocel formu plošně centrované krychlové mřížky, kde se atomy nacházejí u každého vrcholu a ve středech stěn krychle, a do této formy se roztaví uhlík.
Při rychlém ochlazení se železo pokusí vrátit se do struktury prostorově centrované krychlové mřížky. Protože však už je v ní uhlík, struktura se deformuje a ztvrdne.

Prostorově centrovaná krychlová mřížka
Kalení
Plošně centrovaná krychlová mřížka
  • A: Uhlík
Temperování
Prostorově centrovaná krychlová mřížka

Příklady pozorování a měření tepelně zpracovaných kovů pomocí digitálních mikroskopů

Zde jsou nejnovější příklady pozorování a měření tepelně zpracovaných kovů pomocí digitálního 4K mikroskopu řady VHX od společnosti KEYENCE.

3D měření indentace podle Vickerse
1000×, koaxiální osvětlení
2D měření indentace podle Vickerse
500×, koaxiální osvětlení
Tvrdost podle Vickerse – škála tvrdosti – se vypočítá zatlačením kosočtvercového diamantového indentoru do cílového materiálu a změřením délky úhlopříčky vzniklé indentace.
Měření hloubky dekarbonizované vrstvy
300×, koaxiální osvětlení, před měřením
300×, koaxiální osvětlení, po měření
Zahříváním nebo válcováním ocelového materiálu vznikne na povrchu oceli dekarbonizovaná vrstva. Hloubku této dekarbonizované vrstvy je nutné změřit, protože má vliv na kvalitu ocelových materiálů.
Analýza velikosti zrn
1500×, koaxiální osvětlení, před měřením
1500×, koaxiální osvětlení, po měření
Číslo velikosti zrna struktury tepelně zpracovaného kovu lze automaticky vypočítat podle průmyslových norem jako JIS G 0551 nebo ASTM E1382.
Pozorování tepelně zpracované styčné plochy
40×, koaxiální osvětlení, běžný snímek
40×, koaxiální osvětlení, snímek HDR
Tepelně zpracované styčné plochy lze jasně pozorovat díky zvýraznění textury povrchu pomocí funkce HDR.