S tiskem se setkáváme všude, na obalech potravin a léků, v knihách, časopisech a mnoha dalších předmětech.
Tato část představuje příklady snímání obrazu a analýzy ofsetového tisku pomocí našeho digitálního mikroskopu.

Snímání obrazu a analýza ofsetového tisku pomocí digitálního mikroskopu

Co je to ofsetový tisk? (Vhodné pro tisk s velkým nákladem)

Ofsetový tisk je typickou metodou planografického tisku.
Planografický tisk doslova znamená tisk z plochy. Při této metodě tisku se na desce pomocí chemikálií vytvoří oblasti pro zadržování oleje a vody a poté se oblasti zadržující vodu navlhčí vodou. Inkoust přilne k oblastem zadržujícím olej a odpuzuje se z vlhkých oblastí.

  • A: Inkoustový válec
  • B: Vodový válec
  • C: Tlumící voda
  • D: Štoček 
  • E: Tiskový papír
  • F: Formový válec
  • G: Potah
  • H: Tlakový válec
  • I: Inkoust

Inkoust nanesený na plochou desku se přenese na pryskyřičný nebo pryžový přenosový válec nazývaný potah (off) a barva se poté přenese na tiskový papír z potahu (set). Tato metoda se nazývá ofsetový tisk, protože nedochází k přímému kontaktu mezi deskou a tiskovým papírem.
Při ofsetovém tisku se inkoust přesune z desky na pryžový povrch a poté se nanese na papír.

Gradace na snímcích, například u fotografií, je vyjádřena polotónovými tečkami namísto gradace inkoustu. Převod dat na polotónové body se nazývá rastrování a definice tisku je určena typem rastru a počtem řádků (počet řádků polotónových bodů na palec).
Ofsetový tisk využívá ploché desky, které lze vytvořit poměrně snadno. Originální desky lze také snadno a přesně kopírovat. Tisk více kopií desek, které jsou uspořádány vedle sebe, šetří náklady na tisk a čas, což činí tuto metodu vhodnou pro tisk s velkým nákladem. Ofsetový tisk se často používá u letáků a podobných médií.

Příklady snímání obrazu a analýzy ofsetového tisku pomocí digitálního mikroskopu

Tato část představuje nejnovější příklady snímání obrazu a analýzy ofsetového tisku pomocí digitálního 4K mikroskopu řady VHX od společnosti KEYENCE.

Automatické plošné měření polotónových bodů

Funkce automatického plošného měření může kvantifikovat odchylky tisku.

200×, kruhové osvětlení, před měřením
Po měření
Pozorování polotónových bodů
500×, kruhové osvětlení, před nátěrem
Po nanášení