Optická vlákna jsou vyrobena z křemenného skla a plastu a používají se především při internetové komunikaci. V této části najdete přehled o optických vláknech a jsou zde uvedeny příklady jejich pozorování pomocí digitálního mikroskopu.

Pozorování optických vláken pomocí digitálního mikroskopu

Optická vlákna a struktura kabelů s optickými vlákny

Jádro kabelu z optických vláken

Jádro ve středu vlákna je cestou pro přenos světla. Opláštění je vrstva materiálu s nižším indexem lomu, která obklopuje jádro.

 • A: Jádro
 • B: Opláštění
 • C: Vnější plášť
Kabel z optických vláken

Napínací člen ve středu kabelu zmírňuje pnutí během instalace.

 • A: Jádro kabelu z optických vláken
 • B: Tlakové vinutí
 • C: Napínací člen
 • D: Vnější plášť

Výhody používání optických vláken

 • Vyšší komunikační rychlost a větší komunikační kapacita (1000 Mbps) než u metody ADSL (50 Mbps), která využívá konvenční telefonní linky
 • Umožňuje komunikaci na dlouhé vzdálenosti díky minimalizaci ztrát při přenosu
 • Nejedná se o elektrickou komunikaci, takže není ovlivněna elektromagnetickým šumem
 • Lehká a kompaktní, s jedním vláknem, včetně vnějšího pláště, o vnějším průměru 0,25 mm
 • Křemen, surovina pro vlákna, má delší životnost a nižší spotřebu zdrojů než měď
 • Odolná proti výbuchu, bez možnosti zkratu

Vícevidová vlákna a jednovidová vlákna

Existují dva typy optických vláken: vícevidová a jednovidová.

Jednovidová vlákna mají průměr jádra přibližně 10 mikrometrů a jsou omezena na jeden světelný impulz. Vícevidová vlákna jsou větší s průměrem jádra přibližně 50 mikrometrů a mohou přenášet více světelných impulzů s různými úhly odrazu.

Jednovidové vlákno

Ideální pro přenos na střední až dlouhé vzdálenosti v délce několika kilometrů nebo více. Tento typ se používá pro vnitroměstskou, meziměstskou a mezinárodní podmořskou komunikaci.
Průměr jádra: 9 μm
Průměr opláštění: 125 μm

Vícevidové vlákno

Ideální pro přenos na krátké vzdálenosti v délce několika metrů až do několika set metrů. Tento typ se používá pro vedení v budovách a mezi zařízeními.
Průměr jádra: 50 μm nebo 62,5 μm
Průměr opláštění: 125 μm

Příklady pozorování povrchových vad optických vláken pomocí digitálního mikroskopu

Tato část představuje nejnovější příklady pozorování povrchových vad optických vláken pomocí 4K digitálního mikroskopu KEYENCE řady VHX.

150×, vícenásobné osvětlení + hloubková kompozice
80×, přenášené osvětlení
1000×, koaxiální osvětlení + hloubková kompozice