Barviva, sloužící k barvení umělých materiálů, s nimiž se setkáváme každý den, se zhruba dělí na dva typy: pigmenty a barvy. Barviva nerozpustná v rozpouštědlech se nazývají pigmenty, ta rozpustná v rozpouštědlech se nazývají barvy. Barvy se obvykle používají k barvení vláken, pigmenty k barvení laků a kosmetiky. Tato kapitola uvádí příklady pozorování a měření pigmentů pomocí digitálních mikroskopů.

Pozorování a měření pigmentů pomocí digitálních mikroskopů

Rozdíly mezi pigmenty a barvami

Pigmenty i barvy jsou barviva, ale jejich použití se vzhledem k jejich různým vlastnostem liší.

Pigment
Pigmenty jsou barviva, která se v rozpouštědlech, například ve vodě nebo v oleji, nerozpouštějí a zůstávají na povrchu objektu. Podle materiálu se dělí na dva typy: anorganické pigmenty a organické pigmenty.
Anorganické pigmenty odolávají povětrnostním vlivům a jsou levné, takže se často používají u nátěrů, které mají velkou plochu nanášení a zůstávají po dlouhou dobu ve venkovním prostředí. Organické pigmenty mají živé barvy a běžně se používají k barvení inkoustů pro tisk a plastových výrobků.
Pigmenty zůstávají na povrchu objektu, který barví.
Barva
Barvy jsou rozpustné ve vodě a oleji a mohou se vsáknout do vláken materiálu, jako je textil nebo papír. Smíchání několika barev lez snadno získat nový odstín, ale nevýhodou barev je, že při dlouhodobém vystavení světlu snadno vyblednou.
Barvy barví objekt tak, že se do něj vsáknou.

Typy pigmentů

Některé pigmenty jsou určeny pro specifické účely. Tato část představuje hlavní typy pigmentů a jejich použití.

Barevný pigment
Tento typ pigmentu se míchá za účelem barvení objektu. Anorganické pigmenty se používají pro tlumené barvy, například černou nebo bílou, organické pigmenty se používají pro živé barvy, například žlutou, zelenou a červenou.
Antikorozní pigment
Tento typ pigmentu má funkci ochrany proti korozi. Antikorozní pigmenty se vmíchají do nátěru na kov a vytvoří povlak chránící před rzí a korozí.
Pigment vylepšující vlastnosti
Tento typ pigmentu se vmíchá do nátěrů, inkoustů, laků, kosmetiky a podobných produktů a přidává jim vlastnosti jako tekutost, pevnost, lesk, viskozita a přilnavost.
Funkční pigment
Funkční pigmenty přidávají jiné vlastnosti než zbarvení. Patří sem fluorescenční pigmenty, vytvářející fluorescenční barvy, svítící pigmenty, které v noci září, oxid titanu, který přidává fotokatalytické funkce, magnetický oxid železa, který přidává magnetické vlastnosti, oxid mědi, který pomáhá chránit před nečistotami, a hliníkový prášek a skleněné korálky, které vytvářejí například metalické, perlové a zlaté barevné tóny.

Příklady pozorování a měření pigmentů pomocí digitálních mikroskopů

Zde jsou nejnovější příklady pozorování a měření pigmentů pomocí digitálního 4K mikroskopu řady VHX od společnosti KEYENCE.

Pozorování povrchu pigmentu (mica)
VHX-E500, 1000×, koaxiální osvětlení
Automatické měření plochy kosmetického pigmentu
VHX-E500, 500×, smíšené osvětlení
Funkce automatického měření plochy automatizuje měření a tvorbu zprávy, což se dřív muselo dělat ručně.
Pozorování povrchu pigmentu (mica)
VH-Z100, 200×, koaxiální osvětlení
Před měřením
VH-Z100, 200×, koaxiální osvětlení
Snímek automatického měření oblasti
Vyhodnocení beztvarých částic umožňuje provést hodnocení pigmentů jako vyhovující/nevyhovující.
Analýza vady barvy pigmentu
ZS-200, 500×, koaxiální osvětlení
Použití funkce 3D měření eliminuje nutnost řezat produkt pro analýzu průřezů.