Tryskání je metoda opracování, při níž se na obrobek vysokou rychlostí vrhají kousky materiálu (malé částečky písku nebo malé ocelové či litinové kuličky), které na povrchu obrobku vytvářejí malé výstupky a prohlubně. Zatímco výsledkem leštění je hladký povrch, výsledkem tryskání je drsný povrch. Tato kapitola obsahuje přehled tryskání a uvádí příklady jeho pozorování a měření digitálním mikroskopem.

Co je tryskání?

Tryskání je proces, při kterém jsou malé ocelové nebo litinové kuličky (broky) rychle rozprašovány (tryskány) rotujícím oběžným kolem. Tyto kuličky jsou vysokou rychlostí hnány na lopatku oběžného kola a působí pak na materiál v důsledku odstředivé síly. Naproti tomu metoda, při níž se tryskaný materiál rozprašuje stlačeným vzduchem, se nazývá tryskání pomocí stlačeného vzduchu nebo pískování.

Tryskání

A: tryskaný materiál, B: oběžné kolo, C: otáčení, D: obrobek

Motor roztáčí oběžné kolo, které odstředivou silou lopatek rozprašuje tryskaný materiál. Protože není nutný kompresor, je tato metoda energeticky i finančně méně náročná. Není však snadné nastavit sílu opracování, což ztěžuje dosažení vysoce přesného opracování.

Tryskání pomocí stlačeného vzduchu (pískování)

A: kompresor, B: stlačený vzduch, C: zásobník, D: tryskaný materiál, E: tryska, F: stlačený vzduch s tryskaným materiálem, G: obrobek

Tryskaný materiál je rozprašován stlačeným vzduchem z kompresoru. Protože tlak lze snadno nastavit, umožňuje tato metoda velmi přesné opracování.

Materiál obrobku a tryskaných částic

V této kapitole jsou uvedeny hlavní materiály používané pro obrobek a tryskaný materiál.

Obrobky
Kov, keramika, plast, sklo a guma
Tryskaný materiál
Malé ocelové nebo litinové kuličky (broky), písek, nerezová ocel, oxid hlinitý, měď, sklo, pryskyřice, plast a ořechový prášek

Účel a účinky tryskání

Odstraňování rzi a nečistot
Odstraňování rzi z kovových povrchů, odstraňování písku z tlakových odlitků, odstraňování rozstřiků ze svařování a odstraňování nátěrů nebo olejových skvrn
Odstranění otřepů
Odstranění otřepů po lisování nebo obrábění
Vytváření výstupků a prohlubní
Tento proces zlepšuje přilnavost nátěrů, pokovení, lepených spojů atd.
Saténová povrchová úprava zabraňuje vzniku odlesků a zlepšuje schopnost přijímat olej, snižuje třecí sílu a zvyšuje odvod tepla.
Kuličkování
Zbytkové tlakové napětí v materiálu zvyšuje odolnost proti opotřebení, odolnost proti odštípnutí a únavovou pevnost.

Příklady pozorování a měření tryskání pomocí digitálního mikroskopu

Zde jsou nejnovější příklady pozorování a měření tryskání pomocí digitálního 4K mikroskopu řady VHX od společnosti KEYENCE.

Snímky pozorování broků
ZS-20, 150×, kruhové osvětlení, běžný snímek
ZS-20, 150×, kruhové osvětlení, snímek hloubkové kompozice
Funkce hloubkové kompozice umožňuje pozorování pomocí snímků, na nichž je zaostřena celá plocha kulového broku.
Automatické měření plochy otryskaných povrchů
ZS-20, 150×, koaxiální osvětlení, před měřením
ZS-20, 150×, koaxiální osvětlení, po měření
Je možné kvantifikovat drsnost povrchu po otryskání.
Měření 3D profilu otryskaných povrchů
  VH-Z20, 200×, kruhové osvětlení, snímek hloubkové kompozice
VH-Z20, 200×, kruhové osvětlení, snímek 3D měření
Měření 3D profilu lze použít k porovnání drsnosti na různých místech.
Pozorování síta používaného při tryskání
ZS-200, 1000×, kruhové osvětlení, snímek HDR
Použití funkce HDR umožňuje pozorovat bez odlesků.